Façana de la Torre Ansaldo
Concejalía
Valencià

L’Ajuntament s’empara amb fons europeus per finançar la creació del Centre d’Interpretació de l’Horta d’Alacant i el Centre Educatiu Musical.

 

L'Ajuntament ha sol·licitat a la Unió Europea que finance la rehabilitació de la Torre Ansaldo, únic BIC de titularitat municipal que existeix a Sant Joan d'Alacant. Mitjançant aquesta subvenció es pretén augmentar les potencialitats turístiques de Sant Joan, acollint en aquest edifici dos dels grans atractius d'aquest municipi: la seua condició de ser el centre de l'Horta d'Alacant i la seua tradició musical, amb la Societat Musical La Paz que en la seua Escola de Música i en el seu Conservatori Professional ensenya a més de 600 alumnes. Aquest projecte comprèn diverses fases a realitzar al llarg de diversos anys: rehabilitació de la Torre, rehabilitació de l’Alqueria, adequació de l'entorn, construcció d'aulari en parcel·la annexa, tancat i perimetrat de la finca etc.

 

Així, la Junta de Govern va acordar emprendre amb aquesta subvenció la primera fase d'un projecte a llarg termini, amb la rehabilitació i el tancat i permietrat de les construccions existents, les quals crearan un espai cultural i educatiu que pretén posar en valor un Bé d'Interès Cultural abandonat des de fa dècades. Per a una segona fase es construirà un espai educatiu annex el qual completarà el projecte. Aquesta Torre, construïda al segle XVI, té una alqueria annexa la qual es troba en aquest moment en estat ruïnós. Mitjançant aquesta actuació es compleix amb el deure de conservació del patrimoni cultural que tenen totes les administracions públiques, deure oblidat durant molt de temps. A més a més, entra dins d'un conjunt d'actuacions estratègiques les quals pretenen dinamitzar la zona de l’Alqueria, antic Parc Ansaldo, actuacions tan diverses com el reasfaltatge del carrer Basilio Sala a través del Pla d'Obres de Diputació, l'ampliació de l'IES García Berlanga a través del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana i de la connexió amb la part posterior del Poliesportiu Municipal, la qual es realitzarà amb fons propis de l'Ajuntament de Sant Joan.

 

Aquests dies es va presentar la gran quantitat d'informació sol·licitada i generada pels serveis tècnics municipals en la plataforma electrònica disposada a aquest efecte per la Generalitat Valenciana, composta de memòries valorades, certificats del departament d'urbanisme i dels serveis econòmics. El departament d'Urbanisme dirigit per Esther Donate (PSOE) ha dut a terme aquest projecte amb la coordinació de l’alcalde mateix, Jaime Albero (PSOE). El govern municipal tripartit integrat per PSOE, EUPV i DECIDO, ha treballat en aquest projecte des de fa dos anys, i ha fet un pas molt important acollint-se a la convocatòria C+T de la Generalitat Valenciana d'ajudes a projectes d'actuació per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor amb cofinançament de fons europeus.

 

La part corresponent a l'administració local s'obtindrà d'altres administracions com ara la Generalitat Valenciana mitjançant el seu Fons de Cooperació Local i la Diputació d'Alacant mitjançant altres línies de subvencions destinades a inversions financerament sostenibles. “Ha sigut molt i molt bon treball per part dels tècnics d'Urbanisme i l'equip d'arquitectes, que ho han donat tot perquè aquest projecte tire endavant. També vull agrair l'assessorament dels tècnics de la Conselleria de Cultura, que ens han guiat pel bon camí en aquesta actuació tan important”, ha declarat la regidora d'Urbanisme i Educació Esther Donate (PSOE).

 

“Aquestes oportunitats apareixen cada molt temps i no es poden deixar escapar. No tots els anys tens disposició de Fons Europeus per a recuperar el teu patrimoni. La Torre Ansaldo ens permet recuperar els usos tradicionals de l'Horta i donar espai a un altre Bé d'Interès Cultural com és la nostra Societat Musical, una entitat centenària, que aglutina a milers de santjoaners i que dóna un servei modèlic al nostre poble”, ha conclòs l'Alcalde Jaime Albero (PSOE).