Search
Close this search box.
MATRICULACIÓ TALLERS CULTURALESS CURS 2023 – 2024
Començament dels tallers: del 2 d’octubre al 31 de maig de 2024

MATRÍCULA D'ALUMNES/AS INSCRITS EN CURS ANTERIOR (alumnes matriculats al 31 de maig 2023)

Matriculació del 15 al 26 de maig de 2023. (tots dos inclusivament, termini improrrogable)

MATRICULA DE PLACES VACANTS

Matriculació del 18 al 28 de setembre de 2023. (tots dos inclusivament)

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA

A.- A través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Joan d´Alacant.

(En la pàgina web de l’Ajuntament, en l’àrea de Cultura, apartat tallers culturals 2023-2024, trobarà un manual d’instruccions de com tramitar les instàncies. En cas de voler donar-se de baixa, l’alumne seguirà el mateix procediment que per a donar-se d’alta).

B.- Presencial en el registre OMAC. Plaza de l’Església núm. 2

C.- Una vegada presentada la instància vosté quedarà matriculat/a, només es telefonarà en el cas que no quedara plaça en el taller triat per l’alumne. Els tallers començaran el 2 d’octubre.

D.- Segons normativa vigent, quan el nombre d’alumnes matriculats en un taller siga inferior a 5, aqueix taller no es realitzarà, siga a l’inici o en el transcurs del curs a conseqüència de baixes que es produïsquen.

BONIFICACIONS

L’ordenança fiscas reguladora del preu púbic dels tallers culturals estableix:

1.- Bonificació del 50% sobre el preu públic del taller als membres de les famílies nombroses (s’adjuntarà a la matrícula fotocopia del llibre de família).

2.- Bonificació del 100% a aquelles persones que acrediten, a través dels serveis municipals, la falta de recursos econòmics. (S’adjuntarà a la matrícula informe dels serveis socials municipals).

3.- Bonificació del 25% als joves posseïdors del Carnet Jove.

En el supòsit 1) i 3), s’unirà al full d’inscripció una fotocòpia compulsada del llibre de família o carnet Jove, i en el supòsit 2), l’informe emés pels serveis socials municipals que també s’unirà al document de matrícula

PAGAMENTS. S'emetran 3 rebuts

1r. Rebut. OCTUBRE (corresponent als mesos d’octubre, novembre i desembre)

2n. Rebut. GENER (Corresponent als mesos de gener, febrer i març)

3r. Rebut. ABRIL. (Corresponent als mesos d’abril i maig)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Documents que s’adjuntaran a la instància de matrícula:

1.- Imprés de matrícula. L’imprés està penjat en la seu electrònica, en consergeria de la Casa de Cultura i en registre OMAC.

2.- DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. (Aquest imprés, que s’adjuntarà a la sol·licitud, només s’haurà de segellar pel banc en el cas de primera domiciliació de Tallers Cultuales o en cas de canvi de compte bancari. L’imprés sempre vindrà signat pel titular del compte. Per a les noves presentacions, en el cas que no el signe el banc, presentarà certificat de titularitat o fotocòpia de cartilla). L’imprés està colat en la seu electrònica, en consergeria de la Casa de Cultura i registre de l’OMAC.

2.- Justificant de bonificació, en el seu cas

PER A la TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD DELS TALLERS A través DE LA SEU ELECTRÒNICA ACCEDISCA PUNXANT EN AQUEST ENLLAÇ: HTTPS://SANTJOANDALACANT.SEDELECTRONICA.ES/INFO.0

TALLERS CULTURALS HORARIS I PREUS 2023-2024

#T.A.P(Tallers d'Arts Plàstiques)

TALLERPLACESDIES I HORARISPREU
Aquarel·la i Dibuix9 Dimecres, 17.00 h a 19.30 25€/MES
Pintura 6 Dimarts i dijous, 19.00 h a 21.00 h 35€/MES
Ceràmica9 Dilluns i dimecres, 20.00 h a 21.15 h 25€/MES
Fotografia i vídeo16 Dimarts de 18.00 h a 20.30 h. 25€/MES

#T.A.E(Tallers d'Arts Escèniques)

TALLERPLACESDIES I HORARISPREU
Ballet (4-8 anys)6 Dilluns i dimecres, 18.30 h a 19.30 h 25€/MES
Ballet (9-11 anys)9 Dimarts i dijous, 17.30 h a 18.30 h 25€/MES
Ballet (+12 anys)6 Dilluns i dimecres, 19.30 h a 20.30 h 25€/MES
Claqué (6-11 anys)4 Dimarts 18.30 h a 19.30h GRATIS
Claqué (+12 anys) 7 Dijous 18.30 h a 19.30 h GRATIS
Flamenc (iniciació)16 Dilluns i dimecres, 17.15 h a 18.30 h 25€/MES
Flamenc (avançat)4 Dilluns i dimecres, 18:30h a 19.45 h 25€/MES
Sevillanes10 Dilluns i dimecres, 19:45h a 21.00 h 25€/MES
#Tallers d'Inglés
TALLERPALAZASDIES I HORARISPREU
Inglés elementary 126 Divendres, 17.00 h a 19.00 h 15€/MES
Inglés elementary 25 Dilluns, 17.00 h a 19.00 h 15€/MES
Inglés preintermedi15 Dimecres 17.00 h a 19.00 h 15€/MES
Inglés intermedi 125 Dimecres, 19:00h a 21.00 h 15€/MES
Inglés intermedi 227 Dilluns, 19:00h a 21:00h 15€/MES
Anglés xiquets (6-7 anys)15 Dimarts i dijous, 17.30 h a 18.30 h 15€/MES
Anglés xiquets (8-9 anys)10 Dimarts i dijous, 18.30 h a 19.30 h 15€/MES
Anglés xiquets (10-12 anys)11 Dilluns i dimecres, 17.30 h a 18.30 h 15€/MES

Matriculacions: del 18 al 28 de setembre, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant o presencial en l’OMAC de 9.00 a 14.00 hores (Plaza de l’Església, nº2).

Incrementem la nostra oferta de tallers culturals amb ESCOLA MUNICIPAL TEATRE(primària, juvenil, adult i laboratori d’interpretació) informació i matriculació en la web: emtsantjoan.es (del 6 al 22 de setembre)

Per obres que s’estan duent a terme a la Casa de Cultura, de manera ocasional, els tallers poden
patir algun canvi d’horari i ubicació.