Search
Close this search box.
Manel Giner

L’Ajuntament convoca una borsa de treball de Tècnic d’Instal·lacions Esportives

Amb l’arribada d’aquest tècnic s’obri un ventall de possibilitats en matèria d’Esport Sanitari, Envelliment Actiu o Esport Adaptat, entre d’altres disciplines, a més de millorar la qualificació tècnica de l’àrea, la qual cosa ha sigut demandada pel Col·legi Oficial de Tècnics Esportius.

 

El Departament de Personal de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant ha convocat per necessitats urgents la constitució d’una borsa d’ocupació amb un nomenament interí per donar servei a les dotacions esportives del municipi. La titulació requerida és de Llicenciat o Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Es valorarà, a més de l’experiència en un lloc similar tant en l’empresa pública o privada, estar en possessió del Màster Oficial d’Instal·lacions Esportives / Gestió i Organització d’Instal·lacions Esportives de 600 hores de duració. La fase d’oposició constarà d’un treball-memòria inèdit sobre organització, planificació i gestió de l’esport en una ciutat amb un volum de població entre 20.000 i 30.000 habitants, amb una extensió màxima de 20 pàgines. Posteriorment es valoraran els mèrits en la fase de concurs.

 

En el moment en què es publique en el Butlletí Oficial de la Província es podran presentar instàncies per termini de 10 dies naturals. Les instàncies es poden descarregar des de la web municipal i la presentació pot realitzar-se de manera online o en paper en l’horari d’atenció de les oficines municipals.