Search
Close this search box.
FOTO ADL NOTICIA

OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A FER FRONT A LA CRISI ENERGÈTICA A SANT JOAN

La crisi energètica actual sorgida després de la crisi de la COVID-19 està donant un dur colp a les nostres Pimes, micropimes i Autònoms. Aquesta situació mantinguda pot provocar problemes econòmics a curt termini a les empreses del municipi de Sant Joan d’Alacant, per la qual cosa ha requerit que l’administració haja impulsat l’activitat econòmica fins que es produïsca una regularització dels preus, tal com fem des de l’inici de la pandèmia i ara amb la crisi derivada de la invasió russa d’Ucraïna.

La quantia total de les subvenció a concedir ascendeix a un import de 129.491 € provinents de l’Excma. Diputació Provincial. El procediment de concessió d’aquesta subvenció serà la concurrència competitiva entre les sol·licituds que reunisquen la totalitat de requisits i documentació exigida en les bases fins a esgotar el crèdit disponible per a la convocatòria.

La Regidoria de Foment Econòmic de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant ha promogut a aquest efecte, la convocatòria i les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals del municipi de Sant Joan d’Alacant per a fer front a la crisi energètica, “una nova línia d’ajudes que se sumen a les ajudes directes (ara en baremació) amb la intenció de fer costat a les empreses i establiments del municipi, una vegada més, en concepte de crisi energètica. Aquesta nova subvenció completa, igualment, la campanya de bons al consum que a Sant Joan ja ha finalitzat la seua tercera edició. Sempre en un intent d’ajudar a superar la difícil situació inflacionista derivada de la situació internacional” indica el regidor socialista Manel Giner.

Les bases subvencionen fins a un 50% els conceptes de les següents despeses corrents: Energia elèctrica, en el període comprés entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny 2022; Gas, en el període comprés entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny 2022; Carburants, en el període comprés entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de juny 2022.

L’ajuda màxima a percebre per cada sol·licitant podrà aconseguir els 4.000 euros, i podran presentar una única sol·licitud sempre que el seu domicili fiscal siga el municipi de Sant Joan.

Tot el procediment es desenvoluparà íntegrament per seu electrònica, sent aquest procediment íntegrament electrònic, per la qual cosa totes les notificacions i comunicacions entre Ajuntament i sol·licitants hauran de seguir aquesta via. La presentació sempre es realitzarà a través de la Seu Electrònica (https://santjoandalacant.sedelectronica.es/).

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des del 03/10/2022, endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí oficial de la Província al 21/10/2022, tots dos inclusivament.