A fi que la participació de la ciutadania siga real i efectiva, és necessari que existisca un associacionisme actiu. Per tant, des d'aquesta àrea, treballarem per a potenciar, difondre i promoure el teixit associatiu amb el qual compta el nostre municipi i facilitar-vos l'intercanvi d'idees i la realització d'activitats conjuntes.

La nostra localitat compta amb un Registre d'Entitats d'Interès Municipal (REIM), on es troben registrades la gran majoria d'associacions del poble. Des d'aquesta àrea també coordinem les cessions de sales i atenem a les peticions que ens demanden les associacions, ja siga a través del registre d'entrada del nostre ajuntament o en el correu electrònic participa@santjoandalacant.es 

Jose Javier Sachez García.

 

Regidor de: Regidor de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil, Règim Interior, Personal i Ocupació Pública, Habitatge, Participació Ciutadana i Associacions.

javiersanchez@santjoandalacant.es

 

/sites/default/files/banners_inferior_concejalias/2017-06/banner-01.jpg

Noticias

El diumenge 3 de Setembre al carrer Pintor Velázquez celebrarem el Dia de les Paelles, ...
Diumenge que ve 7 de maig, la Casa d'Andalusia "Rafael Alberti" celebra les Encreuaments de ...
La Junta Major de Confraries i Germanors de Setmana Santa de Sant Joan d'Alacant va ...
El Dia de la Santa Creu se celebra tradicionalment a Sant Joan d'Alacant des de ...