CARTELL HORARI REOBERTURA CEMENTERI

NORMATIVA A APLICAR-SE:

 

DECRET

PRIMERA: Ordenar la reobertura del Cementeri Municipal a partir del dia 26 de maig de 2020 (dimarts), en horari de dimarts a diumenge de 9,00 a 13,00 hores.

 

SEGONA: L'aforament màxim de visites estarà controlat per empleats municipals, permetent-se un màxim de 30 persones en fase 1 i de 50 persones en fase 2, sense perjudici de les modificacions que puguen establir-se per canvis normatius.

 

TERCERA: Els/as visitants hauran de mantindre la distància mínima de seguretat entre persones de 2 metres i l'ús de màscares; s'haurà de complir amb les altres mesures d'higiene i prevenció recollides en les ordres de Sanitat.

 

QUARTA: Les condícies no es podran utilitzar pel públic.

 

CINQUENA: A la porta d'accés es col·locaran dispensadors de gel *hidroalcohólico i contenidor de residus per a material d'un sol ús, tancat i amb pedal.

 

SEXTA: Els empleats municipals estaran equipats amb màscares, guants, i amb aquelles altres mesures de protecció previstes en la normativa aplicable.

 

 

SETENA: Per als enterraments, el recinte estarà tancat al públic en general, excepte a la comitiva d'acompanyament, que serà d'un màxim de 15 persones en fase I i de 25 persones en fase 2 segons normativa fixada fins hui, podent-se adaptar a les variacions que aquesta experimente.

 

OCTAVA: Aquestes mesures podran modificar-se quan les circumstàncies sanitàries, etc., ho aconsellen, del que s'informarà pels llits habituals i oportuns.

PLANO CEMENTERIO