INFORMACIÓ OMIC

PUEDE SOLICITAR CITA PREVIA A TRAVÉS DE NUESTRA SEDE ELECTRÓNICA:  HTTPS://SANTJOANDALACANT.SEDELECTRONICA.ES/INFO.0

 

INSTÀNCIA RECLAMACIONS (descarregar) 

 

Dies d'atenció al públic any 2021: divendres

GENER.: 10 i 24

FEBRER.: 14 i 28

MARÇ.: 13 i 27

ABRIL.:  23

MAIG.:  14 i 28

JUNY.:11  i 25

JULIOL.: 9 i 23

SETEMBRE.: 10 i 24

OCTUBRE.: 15 i 29

NOVEMBRE.:12 i 26

DESEMBRE.: 10 i 17

 

 

 

Archivos adjuntos