Concejalía
Valencià

Davant la sol·licitud presentada davant l'ajuntament de Sant Joan d'Alacant per un operador comercial dels instal·lats en el municipi, després d'una roda de consultes entre els diferents stakeholders del sector, la regidoria de Comerç dirigida pel socialista Manel Giner ha conclòs acceptar el canvi sol·licitat, informat positivament pels tècnics de l'àrea, en tractar-se d'un canvi emparat en la normativa vigent, que compta amb el dictamen positiu dels consultats i pels motius argumentats en la sol·licitud.


L'escrit presentat per seu electrònica instava l'obertura del divendres 16 de setembre de 2022, festiu local, substituint-ho pel diumenge 10 d'abril 2022, Diumenge de Rams, d'obertura per a la pràctica comercial per major afluència turística. La valoració positiva d'aquest canvi es fonamenta en la conveniència de prestar servei a les nombroses persones i famílies que visitaren el nostre municipi provinents de tota la comarca i de fora d'ella, així com les que s'allotgen en el nostre municipi i que valoren positivament aquests canvis, perquè els permet proveir-se dels productes necessaris per a la seua estada.


Una vegada s'ha aprovat la sol·licitud de substitució del divendres 16 de setembre de 2022 pel diumenge 10 d'abril 2022, la decisió adoptada serà d'obligat compliment per a tots els establiments que no puguen acollir-se al règim de llibertat horària, procedint a informar de manera clara i suficient als establiments comercials, persones consumidores i usaries.