Consells de seguretat en la vivenda

 

 • No facilite l'entrada a desconeguts.
 • Tinga atenció al contractar al servici domèstic. Demane referències i observe el seu comportament durant els primers dies.
 • Tancament les finestres sempre que isca de casa, encara que només se absent mitja hora.
 • Si viu en un pis davall, col·loque reixes en les finestres.
 • No pose en les seues claus cap dada, i preste atenció quan faça duplicats.
 • Canvie el pany en els casos següents:
  • a l'instal·lar-se en una vivenda nova.
  • a l'habitar una casa llogada anteriorment.
  • si ha reformat sa casa i algun treballador ha tingut accés a les claus.
  • sempre que perda les claus.
 • Instal·le un espiera que li permeta veure la persona que flama a la seua porta.
 • Col·loque a ser possible una porta blindada.
 • Col·loque una cadena de seguretat en la porta que li permeta la obertura parcial de la mateixa.
 • Siga solidari i avise a la policia si percep quelcom estrany en la casa d'un veí.
 • No deixe jocs de claus en amagatalls.
 • Fotografie o marque els seus objectes de valor a fi de poder reconéixer-los si els roben. Anote el seu marca, model i número de sèrie o de fabricació.
 • Finalment, si arriba a sa casa i troba la porta forçada o oberta, no ha d'entrar, ni alterar possibles empremtes. Comunique-ho a la Policia pel procediment més ràpid. Li prestaran ajuda de immediat.
 • Asseguren-se que la porta del garatge quede tancada, tant a l'eixir com a l'entrar.

 

Consells de seguretat en internet i telèfon

 

 • No obrir missatges de correu, d'origen desconegut. Eliminar-ho, directament.
 • No executar cap arxiu adjunt que vinga amb missatges suggeridors.
 • Adopte les mesures necessàries, quan li oferixen "regals" substanciosos i, per a rebre'ls, ha de cridar per telèfon a prefixos 906.
 • No facilitar l'adreça electrònica amb "massa" lleugeresa.
 • Tinga activat, constantment, un antivirus.
 • A ser possible, envie els seus missatges xifrats.
 • No facilitar dades personals si no hi ha una completa seguretat sobre qui els rebrà.
 • No facilitar més dades personals que els necessaris.
 • Exigir, sempre, "connexions segures".
 • Comprovar els certificats de seguretat, en pàgines que requerixen dades personals.
 • Utilitzar un bon producte antivirus i actualitzar-ho, sovint.
 • Extremar la precaució en els arxius que reben en sessions de xat.

Les estafes més freqüents en internet.

Fraus en subhastes.

Després d'enviar els diners que s'ha adjudicat la subhasta, es rep un producte les característiques del qual no es corresponen amb les promeses.

Estafes d'ISP (Proveïdors de Servicis d'Internet).

És prou freqüent que els clients poc experts subscriguen contractes on-line sense haver llegit les tanques, pel que poden trobar-se lligats a un contracte de llarga duració del que no poden eixir si no és pagant fortes penalitzacions per rescissió anticipada.

Disseny/Promocions de llocs web.

Solen produir-se càrrecs inesperats en la factura del telèfon per servicis que mai es van sol·licitar ni van contractar.

Abús de targetes de crèdit.

Se sol·licita el número de la targeta de crèdit amb la única finalitat de verificar la seua edat, i posteriorment se li realitzen càrrecs de difícil cancel·lació.

Oportunitats de Negoci i Estafes del tipus "Treballe des de la seua pròpia casa".

S'oferix l'oportunitat de treballar des del calderer i ser el seu propi cap ensenyant uns plans d'ingressos molt elevats. Clar que per a començar és necessari invertir en la compra d'alguna maquinària o productes que mai tenen eixida.

Plans d'Inversió per a fer-se ric ràpidament.

Promeses de rendibilitats molt altes i prediccions financeres amb seguretat absoluta sobre estranys mercats solen encobrir operacions fraudulentes.

Fraus en viatges o paquets vacacionals.

Consistix a vendre viatges i allotjaments d'una qualitat superior al servici que realment li prestaran en el seu destí, i també poden carregar-li imports per conceptes que no s'havien contractat.

Fraus telefònics.

Un sistema prou estés en els llocs de sexe consistix a demanar-li que s'abaixe un programa i ho instal·le en el seu ordinador perquè li permet entrar gratuïtament en la Web. Però el que succeïx és que, sense que vosté ho sàpia, el programa marca un número internacional de pagament (tipus 906 a Espanya) a través del qual se accedix a la Web, per la qual cosa mentres vosté es divertix veient fotos i vídeos la seua factura telefònica s'incrementa a velocitat de vertigen.

Fraus en recomanacions sanitàries.

Receptes miraculoses per a curar qualsevol malaltia se troben sovint en la Xarxa, la majoria d'elles sense cap respatler mèdic o control d'autoritats sanitàries, per la qual cosa a banda de ser una estafa, ja que no produïxen els resultats promesos, poden inclús suposar un risc addicional per a la salut del malalt.

Mesures per a Evitar Fraus Telefònics

 • Control de les factures, per a vigilar si el gasto facturat es correspon amb les comunicacions realitzades.
 • Comprovar els números de telèfons a què s'ha cridat, per a identificar-los com coneguts. Es donen casos de facturacions de crides no realitzades per l'interessat. En eixe cas, abans d'adoptar altres mesures, consulte als usuaris.
 • No marcar en el telèfon propi cap numere a requeriment d'un “suposat servici tècnic” ja que es pot convertir la nostra línia en una espècie d'emissora de totes les crides que facen ells.
 • Davant de possibles sostraccions, tinga precaució amb la correspondència procedent de bancs i operadores telefòniques perquè, en cas de no rebre informació puntual sobre consums, posar-ho de la companyia, sol·licitant un duplicat i advertint del que succeïx.
 • No facilitar els números de telèfon, tant fix com mòbil, a persones desconegudes que els sol·liciten, davall qualsevol pretext, ja que s'han detectat casos en què, només, intenten conéixer les característiques de les línia per a possibles desviacions.
 • Davant d'una telefonada equivocada, tallar la comunicació, ràpidament, per a evitar el possible desviació de crides a càrrec de la factura de la persona que rep la crida.
 • En el cas de tindre contractada la modalitat de "crida a tres", extremar les precaucions, ja que, amb un programa informàtic, es pot rastrejar la línia i produir-se una intrusió a ella, per a realitzar crides internacionals, a càrrec del titular del telèfon.
 • No acceptar crides de cobrament a destinació si no s'està absolutament segur de conéixer a qui ho demana. Pot tractar-se d'una crida fraudulenta i pagar gastos de milers de pessetes per l'engany.

 

Consells de seguretat en la via pública

 

 • En la mesura que siga possible, procure no transitar per llocs solitaris o poc enllumenats.
 • Circule en sentit oposat a la marxa dels vehicles, el més allunyat possible del rastell, situant el seu bossa de mà o cartera cap a l'interior de la vorera, de manera que puga evitar els "estirades".
 • Porte només els diners necessaris i distribuïsca-ho en els seus butxaques. Evite portar els diners en la butxaca posterior del seu pantaló.
 • Quan es dispose a utilitzar els servicis dels caixers automàtics, observe abans al seu voltant per si hi haguera persones sospitoses que podrien apropiar-se dels diners obtinguts a la menor oportunitat. Si té dubtes respecte de determinades persones, no utilitze el caixer en eixe moment, o dirigisca's a un altre que hi haja prop.
 • Preste una especial atenció a l'entrada o eixida dels transports públics. Evite les aglomeracions com a mercats ambulants fires i revetles. Si algú entropessa amb vosté comprove si li han llevat la cartera.
 • Quan vaja de compres, no es distraga. Observe amb atenció a les persones pròximes a vosté i no perda el contacte amb el seu bossa de mà.
 • Si se sent perseguit anant en el seu cotxe, toc el clàxon constantment per a cridar l'atenció i dirigisca's a un Centre policial o lloc concorregut.
 • Cridar, demanar socors, pot intimidar a l'assaltant, així com atraure l'atenció d'altres persones.
 • Observe les característiques essencials del seu agressor (edat, estatura, color de pèl, trets del seu rostre, nacionalitat, accent al parlar, vestimenta, direcció de la fugida, vehicle utilitzat, etcètera).
 • Com més precisa siga la seua informac?ió, majors seran les possibilitats de localitzar el delinqüent i recuperar els objectes sostrets.
 • Si són diversos els agressors, procure centrar-se en un d'ells, el que tinga més pròxim o el que més destaque. Açò servirà per a descobrir posteriorment a la resta del grup.

 

Consells de seguretat per al vehicle

 

 • Si pensa estacionar procure fer-ho en un estacionament vigilat o si no n'hi ha sobre avinguts o carrers transitats e il·luminades. Si decidix fer-ho en el carrer verifique que no hi haja gent sospitosa en la contornada tant al moment d'estacionar com al moment de partir.
 • Quan descendisca de la interlocutòria bloquege el volant i verifique que totes les finestretes i portes es troben ben tancades.
 • Retire el radiocasset o la tapa del mateix.
 • No deixe objectes de valor a la vista.
 • No deixe coses en el maleter a la vista d'estranys.
 • Si torna al seu interlocutòria i troba desconeguts intentant obrir-ho o dins del mateix allunye's i cride la policia. Davall cap punt de vista es davant als mateixos.
 • Col·loque dispositius de seguretat en el seu vehicle (Alarma, Sistemes de Rastreig, Curt Corrent, etcètera).
 • Principalment a la nit, si deté el seu vehicle, no romanga dins del mateix molt de temps i menys en llocs foscos.
 • Al moment d'entrar o traure el seu vehicle del Garage verifique que no hi haja sospitosos en la zona. No arreplegue desconeguts en el carrer o ruta.
 • En la nit circule per carrers transitats, il·luminades o autopistes. Evite zones fosques, poc transitades o considerades de risc.
 • Quan circule per la ciutat, mantinga les portes amb els segurs tirats. Evitarà més d'un esglai.
 • Cada vegada que isca del seu cotxe, servici la clau de contacte, no deixe el vehicle en marxa, deixe el volant bloquejat i tancament bé les portes, finestretes i maleter.
 • És recomanable gravar en els vidres de les finestretes i en el parabrisa, el número de matrícula del seu cotxe. Hi ha fabricants d'automòbils que oferixen este servici a l'entregar el cotxe, i també, casas especialitzades que es dediquen a això.
 • En cas de rebre un colp en la part posterior, abans d'eixir del vehicle, retire la clau de contacte i pose sempre el fre de mà, encara que es tracte d'un xicotet fregament.

 

Vacacions i turisme

 

Les normes de seguretat per a protegir la seua vivenda al eixir de vacacions són bàsicament les mateixes precaucions quotidianes. Afija les següents recomanacions i gaudi d'un viatge sense preocupacions:

 • No comente en públic que eixirà de vacacions.
 • No deixe evidències que la casa està buida. Facilite-li un telèfon de contacte on poder localitzar-li si ocorre quelcom.
 • Comprove que totes les possibles entrades de sa casa queden tancades.
 • Utilitze el desviació de crides. Si algú flama per telèfon per a confirmar que no hi ha ningú en casa, sempre contestarà algú.
 • Use temporitzadors automàtics per a encendre i apagar les llums.
 • Demane a un veí de confiança que diàriament li arreplegue el correu, i les entregues a domicili, i si és possible, que algú estacione en la seua cotxera mentres vosté estiga absent.
 • Deixe un aparell de ràdio que es connecte amb un temporitzador, preferiblement sintonitzat en una estació amb programes de xarrades i amb baix volum. Açò farà la impressió d'una conversació.
 • No deixe objectes de sumisc valor en la casa, trasllade'ls a un lloc segur mentres es troba absent.

Amb el vehicle

 • Recordar que els vehicles han de tindre passada la ITV, no obstant A és convenient fer una revisió prèvia a l'inici del viatge.
 • La col·locació de la càrrega s'ha de fer de manera que no moleste a la conducció.
 • Durant el viatge no realitze períodes molt llargs de conducció i faça parades de descans.
 • No ingerisca alcohol i porte atenció amb la medicació que puga produir somnolència.
 • Respecte al màxim les normes de trafique i especialment els avançaments i els limites de velocitat.
 • Una vegada en el destí no relaxar-se respecte de les mesures de seguretat, els desplaçaments curts també produïxen accidents greus.

En l'Hotel o l'Apartament.

 • No deixe a la vista diners o objectes de valor i per a això utilitze les caixes de seguretat.
 • En las zonas comunes, vigile su equipaje y objetos personales.

Fraus en Viatjes o Paquets Vacacionals.

Consistix a vendre viatges i allotjaments d'una qualitat superior al servici que realment li prestaran en el seu destí, i també poden carregar-li imports per conceptes que no s'havien contractat.

En la Via Pública.

 • No perda de vista les seues pertinences.
 • Vigile el seu bossa de mà o cartera en les aglomeracions.
 • Protegisca la seua cambra de vídeo o fotogràfica en els llocs d'escampament.
 • Evite els jocs d'atzar en el carrer. Són un frau.
 • Desconfie d'ajudes sospitoses (avís de taques en roba, d'avaries en vehicle, etc.)
 • Eludisca els negocis fàcils. Podrien ser un estafa.
 • Si utilitza algun vehicle, no deixe cap objecte de valor a la vista.

En la Platja.

 • Quan vaja a la platja o a la piscina, porte l'estrictament necessari, a ser possible sense objectes de valor.
 • No dormiu en la platja, si ho feu és aconsellable estar en grup protegint els objectes personals.
 • No deixar mai sols els objectes personals quan se'n va a l'aigua. Hi ha bosses hermètiques per a portar-les damunt. Si no queda més remei, no perdre'ls mai de vista.