CERTAMEN DE NARRATIVA FOGUERES DE SANT JOAN 2020

 

 

XIV CERTAMEN NACIONAL DE NARRATIVA FOGUERA PLAÇA MAISONNAVE (Espanya)

 

Gènere: Relat.

 

Premis:  Foguera Plaza *Maisonnave: 500€ / Accèssit Foguera Plaza *Maisonnave: 150€ / Premi *Ninot “Carrefour”: 2 Tauletes tàctils

 

Obert a: Residents en l'estat español

 

Entitat convocant:  La Foguera Plaza *Maisonnave de Sant Joan d'Alacant en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant.

 

País de l'entitat convocant: Espanya .

 

Data de tancament: divendres 13 de març de 2020.

 

 

BASES

La Foguera Plaza Maisonnave de Sant Joan d'Alacant en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant; convoca el XIV Certamen Nacional de Narrativa amb caràcter nacional que es regirà per les següents bases:

 

  1. Tots els treballs seran originals i inèdits, no admetent-se còpies o escrits premiats en cap altre certamen. Estaran redactats en llengua castellana o valenciana, i la temàtica és lliure.

 

  1. Cada participant podrà presentar un màxim de dos treballs. Els guanyadors de les edicions anteriors NO PODRAN PRESENTAR-SE. Els treballs presentats per xiquets i xiquetes han de situar al costat del títol de l'obra “Premi *Ninot Carrefour”.

 

  1. Els escrits s'entregaran per triplicat (excepte si s'envia per correu electrònic), a una sola cara, mai excedint-se de quatre folis, en tipografia Arial, de grandària 12 ptes., i amb un interlineat de 1,5. Tots els treballs que no complisquen aquest punt seran rebutjats.

 

  1. Les obres no podran anar signades amb el nom de l'autor. Es mantindrà l'anonimat dels treballs fins que el Jurat falle els premis. Podrà utilitzar-se un pseudònim o lema com a signatura, que es repetirà en l'exterior d'un sobre tancat que acompanyarà a l'escrit, i que contindrà en el seu interior les dades del participant. Aquest sistema s'utilitzarà també en els treballs rebuts per correu electrònic, generant un arxiu per a les dades personals i un altre per a l'obra presentada.

 

      5. S'estableixen 3 premis:

         

            Premi Foguera Plaça Maisonnave: 500€

            Accèssit Premi Foguera Plaça Maisonnave: 150€

            Premi “Ninot Carrefour”: 2 tauletes per als millors relats d'alumnes i alumnes de 5é-6é de primària de centres educatius del municipi.

 

            Així mateix, les despeses de transport i allotjament dels dos premiats per a assistir al lliurament de premis seran a càrrec dels organitzadors del   XIV Certamen Nacional de Narrativa Foguera Plaza Maisonnave.

 

      

         6. Els treballs seran presentats fins al 13 de març de 2020 a la Casa de Cultura de Sant Joan d'Alacant, C/de la Mar, s/n:

                - Per correu postal o

                - Físicament en horari de 9:00h a 21:00h., amb la indicació XIV Certamen de Narrativa o

                - Per correu electrònic : narrativafoguerasantjoan@gmail.com  indicant en l'assumpte “XIV Certamen de Narrativa” i el títol de l'obra. L'arxiu ha d'anar comprimit en una carpeta amb el títol i SENSE el nom de l'autor.

 

          7.  La decisió del Jurat serà inapel·lable.

 

           8.  El lliurament del premi tindrà lloc el dissabte 04 d'abril a les 20:00h, a l'Auditori de la Casa de Cultura de Sant Joan d'Alacant.

 

           9. El treball premiat passarà a ser propietat de la Foguera Plaza Maisonnave, quedant-se aquesta la reserva dels drets de publicació i reproducció de l'escrit.

 

         10. El Jurat podrà declarar desert el concurs o qualsevol dels seus premis si així ho decidirá.

 

         11. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases i la conformitat amb les decisions del Jurat.