CARTELL CERTAMEN PINTURA

’La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant convoca una nova edició del seu ja reconegut Certamen Nacional de pintura, que enguany compleix la seua 54 Edició.

Qualsevol artista del territori estatal podrà participar presentant un màxim de dues obres originals, no admetent-se còpies d'obres premiades ni seleccionades en altres concursos i que la seua temàtica i tècnica serà totalment lliure.

El format no podrà ser superior a 2x2m ni menor de 50x70cm.

Les fitxes d'inscripció es dirigiran al *Sr Alcalde-President de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, segons el model que s'adjunta en les bases.

Es presentaran personalment o mitjançant enviament a casa de Cultura de Sant Joan d'Alacant, en horari de 9 - 13:30h.

El termini d'inscripció i de presentació de l'obra serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant fins al dia 25 de setembre de 2021, inclusivament.

Acabat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà en el Tauler d'anuncis i en la web la relació de sol·licituds admeses

S'estableix un únic premi dotat amb 4.000 euros i un diploma per a l'obra guanyadora, i dues mencions honorífiques reconegudes amb un diploma.

L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant oferirà la possibilitat de sala al guanyador o guanyadora amb una duració aproximada de 20 dies.

Per a qualsevol informació, poden trucar al telèfon de la casa de la cultura, 965941129.

PRIMER PREMI

 

 

Títol de l'obra: PINTURA OBERTA
Autor: Jorge LLopis Jordá

 

PRIMER PREMI