Reglaments

  • Reglament d'Honors i Distincions (Descarregar)
  • Reglament del Cronista Oficial de la Vila (Descarregar)
  • Reglament de la biblioteca (web biblioteca)
  • Regles sobre l'ús d'Internet i Ofimàtica en la Biblioteca Municipal (Descarregar)
  • Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Municipal de Cultura de Sant Joan d'Alacant VIGENT (Descarregar)
  • Esborrador Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Municipal de Cultura de Sant Joan d'Alacant (Descarregar)
  • Normes de Funcionament i Convivència en la Sala d'Estudis Municipal (Descarregar)