imagen
Concejalía
Valencià

La Diputació d'Alacant, dins de la convocatòria d'ajudes a Ajuntaments per a l'Organització d'Escoles Esportives Municipals de l'anualitat 2021, ha assignat un import de 8.952,98€€ al municipi de Sant Joan d'Alacant, corresponent a les activitats realitzades des de setembre de 2020 a juny de 2021.