Valencià

 

APROVACIÓ DE BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES MITJANÇANT "CAMPANYA DE BONS Al CONSUM A SANT JOAN D'ALACANT" PER A REACTIVAR L'ECONOMIA LOCAL ENFRONT DELS EFECTES ORIGINATS PER LA COVID-19.

- BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DIRECTA D'AJUDES A PYMES, MICROPYMES, AUTÒNOMS DEL MUNICIPI DE SANT JOAN D'ALACANT PER A FER FRONT A l'IMPACTE DE LA COVID- 19.