Valencià

La Regidoria  de Foment Econòmic de Sant Joan d'Alacant està realitzant el pagament de la s ajudes de la primera fase del Pla Resistir amb el lliurament de 164.000 euros. Es beneficiaran 70 autònoms i micropimes locals, encara que a la convocatòria es van presentar 112 sol·licituds. Finalment s'entrega a aquelles que han complit amb els requisits de la convocatòria, segons indiquen des de l'Ajuntament.

L'aportació econòmica inicial destinada a dotar el Pla Resistir era de 842.000 euros dels quals quedarà un romanent de 678.200,’20 euros després del lliurament d'aquesta primera fase d'ajudes. Aquest sobrant es destinarà íntegrament a dotar econòmicament la segona fase d'aquest pla, les bases del qual es troben en exposició pública fins el pròxim dia 29 de juny.

Una vegada les bases siguen fermes podran presentar sol·licitud tots aquells autònoms i micropimes el codi de les quals CNAE no coincidisca amb aquells que van aparéixer en l'annex de la primera convocatòria. El Regidor de Foment Econòmic té la intenció de fer que les ajudes pogueren arribar a la major tipologia de negocis, hem transformat l'Annex I de les primeres bases on apareixien els codis CNAE i d'IAE que indiquen aquelles activitats que podien concórrer a l'ajuda, i li hem donat la volta convertint-ho en excloent en aquestes segones bases que estan en exposició pública. D'aquesta manera qualsevol empresa o autònom que complisca la resta dels requisits haurà tingut l'oportunitat de concórrer a aquest pla sense excepció. Era una possibilitat que la Conselleria va obrir als municipis i encara que no tots l'han aplicada,  Sant Joan no ha dubtat a posar-la al servei dels nostres autònoms i empreses.

Al mateix temps s'estan ultimant les bases que donaran cobertura a les ajudes directes (300.000 euros), les ajudes a la digitalització comercial (29.964 euros) i el programa de Bons al Consum (300.000 euros) totes elles en la seua segona edició. Per a afrontar amb aquest pla d'ajudes es compta amb un import de 500.000 euros finançats a càrrec del Romanent de Tresoreria i 129.964 '69 euros de la línia de subvenció emesa per la Diputació Provincial. Sant Joan entrega 164.000 euros d'ajudes del Pla Resistir i destinarà els 678.000 euros sobrants a la segona fase