Antoni Manel Giner Espinosa

Podem crear una definició de Desenvolupament Local entenent-ho com el conjunt de planificacions i accions que tenen per objecte satisfer, de baix a dalt i mitjançant la participació ciutadana, des de les necessitats bàsiques de la població, fins a la seua millora econòmica, social i cultural, identificant i valorant els recursos locals de tot tipus, i creant un ambient propici i adequat per al desenvolupament de l'activitat productiva, comercial, emprenedora, cultural i turística.

En definitiva, la regidoria planifica i desenvolupa activitats dirigides a apoderar amb majúscules els termes LOCAL, CIUTADANIA i TERRITORI.

Des de l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL IDEAS), treballem de manera transversal amb totes les àrees municipals que li són pròpies o que ho sol·liciten, especialment amb les de Comerç, Turisme i Festes. Conjuntament desenvolupem com a activitats pròpies les dirigides a la reactivació econòmica de Sant Joan i col·laborem al canvi del model productiu tradicional, a la promoció de la emprenedoria, del treball cooperatiu, de l'economia social i del llançament  de programes de lluita contra l’atur, dins de les polítiques actives d'ocupació provinents de la Comunitat Autònoma. Les competències d'ocupació són impròpies per als municipis, però suposen la major part de la inversió econòmica del total del pressupost de l'àrea.

A tot això i a més, ens dediquem un equip escàs, però dedicat i eficient, de persones entre les quals cal destacar a la seua ADL, alumnes/as en pràctiques, becaris/as, treballadors/as per programes i a mi mateix.

Al servei de Sant Joan d'Alacant.

Antoni Manel Giner i Espinosa

Regidor de Desenvolupament Local, Econòmic i Empresarial, Comerç, Fires i Comerç Ambulant, Turisme, Comunicació Institucional.

antonimanel@santjoandalacant.es

 

Noticias

L'objecte de les presents bases és compensar l'impacte econòmic patit per la crisi sanitària, tot ...
La Regidoria de Foment Econòmic de Sant Joan d'Alacant està realitzant el pagament de la ...
L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant va acordar, en el ple del dijous 18 de març, ...
L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant ha adquirit un aparell traductor simultani de més de 140 ...
Des de l'Agència de Desenvolupament Local, juntament amb la Cambra de Comerç es posarà en ...
- APROVACIÓ DE BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES MITJANÇANT "CAMPANYA DE BONS ...