PROGRAMA EMCUJU- DESCRIPCIÓ:

Programa de Foment d'Ocupació per a la Contractació de persones joves qualificades en el marc de Garantia Juvenil, cofinançat pel Fons Social Europeu.

Subvenció obtinguda: 244.350,72 €

Contractacions EMCUJU: 16

Durada de contractes: 31 de juliol de 2017 a 30 de juliol de 2018.

Tipus de contracte i jornada: Pràctiques jornada completa.

 

OCUPACIONS CONTRACTADES I FUNCIONS:

1. COMMUNITY MANAGER. Graduat en Periodisme.

Funcions: creació de continguts atractius i de qualitat en xarxes socials, pàgina web, diari informatiu, així com atenció protocol·lària en esdeveniments.

2. TRADUCTORA D'ANGLÉS I VALENCIÀ. Graduada en Traducció i Interpretació.

Funcions: realització de traduccions directes a l'anglès i inverses al valencià en notícies, edició de fullets, pàgina web i xarxes socials.

3. SOCIÒLOGA. Graduada en Sociologia.

Funcions: desenvolupament local i innovació territorial, prospecció i diagnòstic territorial, pla estratègic municipal i qualsevol altra funció de la seua àrea de coneixement.

4. ORIENTADORA ESCOLAR. Llicenciada en Psicologia.

Funcions: aplicació de proves diagnòstiques i psicològiques, detecció de dificultats d'aprenentatge, elaboració i difusió de materials, orientació educativa, assessorament al professorat en procediment d'alumnes amb dificultats i escola de pares.

5. ORIENTADORA LABORAL I DESENVOLUPAMENT LOCAL. Graduada en Administració i direcció d'empreses.

Funcions: orientació laboral, intermediació, atenció al públic, actualització de bases de dades d'ocupació i comerç, suport a emprenedors, jornades, subvencions i iniciatives de desenvolupament local i comerç.

6. TREBALLADORA SOCIAL. Diplomada en Treball Social.

Funcions: detectar i intervenir en casos susceptibles de necessitats de compensació educativa, intervenció social en menors, assessorament a la comunitat educativa i totes les pròpies de la seua qualificació professional.

7. TÈCNICA EN TURISME. Diplomada en Turisme.

Funcions: planificar activitats turístiques i festeres del municipi, control i actualització de la web municipal de turisme, participar en el desenvolupament dels esdeveniments encaminats a promocionar el municipi i qualsevol altra activitat que la Regidoria li encomane.

8. 3 TÈCNICS D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL. Tècnic Superior en Animació Sociocultural.

Funcions:

- Animació i dinamització del punt d'informació per a joves, coordinar activitats, atenció a l'usuari i informació sobre recursos municipals.

- Animació i dinamització amb tallers, balls i jocs adequats a tercera edat.

- Animació i dinamització en actes de turisme, festes, comerç i desenvolupament local.

9. INTEGRADORA SOCIAL. Tècnic Superior en Integració Social.

Funcions: prevenció, detecció i tractament de l'absentisme escolar intervenint en la problemàtica de cada xiquet/a i família, integració en l'àmbit escolar de col·lectius vulnerables (immigrants, població gitana,...) i intervenció en temes de prevenció de drogodependències.

10. OFICIAL ELECTRICISTA. Tècnic Mitjà en Equips i Instal·lacions Electrotècniques.

Funcions: actuacions en l'àrea d'electricitat i aire condicionat.

11. 4 AUXILIARS ADMINISTRATIUS. Tècnic Mitjà en Gestió Administrativa.

Funcions:

- Cens d'animals domèstics, actualització d'obertures i enllaç al servei al ciutadà.

- Tràmits administratius en arxiu municipal.

- Tràmits de beques de menjador i tasques administratives d'educació i participació ciutadana.

- Tràmits d'ocupació de via, guals i mercat.

PROGRAMA EMPUJU- DESCRIPCIÓ

Programa de Foment d'Ocupació per a la Contractació de persones joves en el marc de Garantia Juvenil, cofinançat pel Fondo Social Europeu.

Subvenció obtinguda: 70.335,84 €

Contractacions EMPUJU: 4

Durada de contractes: 31 de juliol de 2017 a 30 de juliol de 2018.

Tipus de contracte i jornada: Obra i servei. Jornada completa.

 

OCUPACIONS CONTRACTADES I FUNCIONS.

Funcions:Aplicació de pintures en via, suport en les activitats de la brigada, neteja de magatzems, operacions bàsiques d'obra pública.

2.AUXILIARS DE MANTENIMENT D'EDIFICIS. 2 Persones.

Funcions: manteniment d'edificis municipals i suport a conserges.

 

ENLLAÇOS D'INTERÈS:

  • Direcció general d'Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea: http://ec.europea.eu/social/home.jsp?langld=es 

  • Unitat Administradora del FSE (UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social):  http://www.empleo.gb.es/uafse/