imagen

 

Publicada la RESOLUCIÓ per la que es dicten les instruccions repecte al procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2021-2022

Enllaç d'accés a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a través del qual es pot accedir a l'Assistent d'Admissió Telemàtica  http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado

 

Àrees d'influència

Es manté tot el municipi com a zona única.

Les àrees limítrofes amb Sant Joan són l'àrea 9 d'Alacant, el Campello i Mutxamel

A la zona d'influència se li assignen 10 punts i a les àrees limítrofes 5 punts.

 

Codis dels centres:

CEIP LO ROMERO 03010636

CEIP RAJOLETES 03009348

CEIP CRISTO DE LA PAZ 03008162

NUESTRA SRA. DEL CARMEN 03008174

 

IES LLOIXA 03010429

IES GARCÍA BERLANGA 03010478