El termini per a formalitzar la matrícula serà des del 17 de juny fins al 15 de juliol el primer període i de l'1 al 13 de setembre segon període.

Per a formalitzar la matrícula hauran de personar-se en el registre d l’Ajuntament, situat Plaza l’Església de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores.

Hauran d'aportar l'imprès de matrícula degudament emplenada juntament amb una fotocòpia del DN/passaport, dues fotos grandària carnet, certificat d'estudis realitzats solament per a Educació Base, GES I i GES II

Per a matricular-se en el C1 hauran d'aportar fotocòpia del certificat de l'elemental o haver estudiat valencià en Batxiller.

Els requisits per a matricular-se en el curs de preparació per a les proves dels cicles formatius de grau superior. Programa B -CFGS
Nivell de coneixements mínim equivalent a Títol de Graduat en ESO.

Les taxes de matrícula són de 6,20 euros

A partir del dia 13 de setembre de 2022 i fins al 31 de gener de 2023, continuarà obert el termini de matriculació, sempre que hi haja places disponibles.

 

Més informació: Facebook FPA Sant Joan d'Alacant

https://www.instagram.com/fpasantjoandalacant/