El termini per a formalitzar la matrícula serà des del 22 de juny fins al 30 de juliol  i de l'1 al 17 de setembre.

Per a formalitzar la matrícula,  hauran d'aportar l'imprès de matrícula degudament emplenada juntament amb una fotocòpia del DN/passaport, dues fotos grandària carnet, certificat d'estudis realitzats solament per a Educació Base, GES I i GES II

Per a matricular-se en el C1 hauran d'aportar fotocòpia del certificat de l'elemental o haver estudiat valencià en Batxiller.

Els requisits per a matricular-se en el curs de preparació per a les proves dels cicles formatius de grau superior. Programa B -CFGS
Nivell de coneixements mínim equivalent a Títol de Graduat en ESO.

Per a registrar la matrícula hauran de sol·licitar cita prèvia al següent número de telèfon: 966 013 170 / 966 013 100

Les taxes de matrícula són de 6,20 euros, des de l'ajuntament se'ls avisés de la data per a abonar aquestes taxes

 

 A partir del dia 18 de setembre del 2020 i fins al  31 de gener de 2021, continuarà obert el termini de matriculació sempre que hi haja places disponibles. 

 

Més informació:  Facebook FPA Sant Joan D'alacant