https://psicodiagnosis.es/images/evalua3_640.jpg

 

 

I. INTRODUCCIÓ

El GABINET PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL, és un Servici Municipal Homologat que realitza actuacions en els Centres Escolars i articula les seues intervencions amb altres organismes locals i Institucions de la Generalitat Valenciana, potenciant el seu àmbit d'acció per al compliment dels seus objectius educatius.

 

II. OBJECTIUS

Prevenció, Diagnòstic, Atenció, i Orientació de les dificultats d'aprenentatge i desenvolupament d'habilitats socials bàsiques en l'àmbit escolar que presenta l'alumnat matriculat en els centres escolars de Sant Joan d'Alacant.

Coordina les seues actuacions i recursos amb professorat, pares i mares, famílies, centres escolars i institucions, per a contribuir amb això a la millora de la qualitat de l'ensenyança.

 

III. FUNCIONS

 • a) Proposar i realitzar accions de prevenció en el medi escolar.
 • b) Detecció precoç de discapacitats i inadaptacions.
 • c) Avaluació i Valoració sociopsicopedagògica dels alumnes, amb Necessitats Educatives Especials.
 • d) Assessorament i col·laboració en l'elaboració d'Adaptacions Curriculars Significatives.
 • e) Orientació escolar i/o professional de l'alumnat.
 • f) Assessorament i suport tècnic al professorat en matèria psicopedagògica, escolar i social.
 • g) Assessorament i suport tècnic als centres en matèria sociopsicopedagògica.
 • h) Informació, orientació i assessorament a pares.
 • i) Investigació i estudi de la realitat psicosocial que afecte la Comunitat Educativa.
 • j) Desenvolupament de Programes complementaris Específics: Programa de Formació per a la Contractació
 • k) Execució del Pla de Prevenció i Control de l'Absentisme Escolar.
 • l) Elaboració i execució de Programes Complementaris per a la formació de l'alumnat en els centres.

 

 

IV. PERSONAL DEL GABINET PSICOPEDAGÒGIC

El gabinet Psicopedagògic està format per:

Dues Psicòlogues i una Treballadora Social

 

El gabinet Psicopedagògic atén als centres escolars públics i concertats d'educació Infantil i Primària del municipi.