L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, des de la Regidoria d'Educació, desenvolupa el PROGRAMA DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL.

Aquest programa està destinat a l'atenció de l'alumnat dels tres col·legis públics del municipi, en horari extraescolar (7:30 a 9:00 del matí i 17:00 a 19:00 de la vesprada. Els mesos de juny i setembre la sessió de la vesprada es realitza de 15h a 17h en tots els col·legis) En aquest horari es duen a terme activitats educatives i de temps lliure.

El principal objectiu consisteix a resoldre les incompatibilitats entre el desenvolupament de la vida familiar i laboral dels progenitors.

El requisit imprescindible, exigit al pare i a la mare per a beneficiar-se del servei, és estar en situació laboral activa, en horari semblant al sol·licitat.

 

Els xiquets i les xiquetes que fan ús d'aquest servei al matí no poden assistir al de la vesprada i viceversa.

En l'actualitat, la Regidoria d'Educació té contractades un total de 10 monitores infantils  repartides en els tres col·legis públics del municipi.

Tant en horari de matí com de vesprada , la labor de les monitoras infantils se centra en la recollida dels menors,  segons el que corresponga i dinamització del grup amb jocs i altres recursos didàctics seguint una programació establida.

És imprescindible emplenar i signar tant la sol·licitud com l'acceptació del programa, i han d'anar acompanyades dels certificats amb l'horari laboral de tots dos cònjuges.