Menjador escolar

S’obri el termini de sol·licitud per a les beques de menjador per al curs 2022/2023 dels centres públics del municipi: CEIP Rajoletes, CEIP Lo Romero, CEIP Cristo de la Paz i el privat concertat Ntra Sra. del Carmen,  dirigides a l’alumnat matriculat en Educació Infantil (Segon Cicle) i en Educació Primària.

El requisit imprescindible per a optar a aquestes ajudes és haver sol·licitat la beca de menjador de la Conselleria d’Educació i que aquesta haja sigut denegada. Així, es deurà estar matriculat als centres públics del municipi esmentats més amunt per al curs 2021/2022; trobar-se empadronat/da i ser resident en Sant Joan d’Alacant amb una antelació mínima de 6 mesos;  i no percebre una ajuda pel mateix concepte per part d’altre organisme públic o privat.  

Les sol·licituds es formalitzaran segons model d'imprès normalitzat i seran presentades en el Registre Electrònic de l'Administració, en el Registre General Municipal o per qualsevol dels procediments establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú.

 

 

calendari