EL PROCÉS D'ALTA DE SOCI/A ES REALITZARÀ MITJANÇANT LA WEB: HTTPS://SANTJOANDALACANT.I2A.ES, EN LA QUE CAL ESTAR REGISTRAT/ADA PRÈVIAMENT.

 

ELS VEÏNS I VEÏNES DE SANT JOAN D'ALACANT PODRÀN TRAMITAR LA SEUA ALTA DE SOCI/A DURANT TOT L'ANY. AL CONTRARI, LA RESTA D'USUARIS/IES HAURÀN DE RESPETAR ELS TEMPS DE MATRICULACIÓ EXCLUSIVA PER A SOCIS/IES, PERÍODE EN EL QUE NO ES REALITZARAN NOVES ALTES.

ACTIVACIÓ DEL SERVICI PER A NO EMPADRONADS/ADES EN EL MUNICIPI: A PARTIR DEL DIMECRES 10 D'AGOST A LES 9:00 H.

 

SI VOSTÉ HA REALITZAT ACTUALMENT ALGUN TRÀMIT AMB NOSOTRES, POT ACCEDIR AMB EL SEU USUARI (ADREÇA ELECTRÒNICA) I CONTRASENYA. EN CAS CONTRARI, CAL DONAR-SE D'ALTA EN EL SISTEMA PRÈVIAMENT.