Com fer una reserva?

Telefonant al 965655849 i consultant la disponibilitat.

Com fer una reserva de temporada?

Considerem reserva de temporada la que no és puntual d'un dia, normalment este tipus de reserves es fa, per a pavellons, pista exterior i camp futbol.

Per a aquesta mena de reserves cal emplenar l'imprés de “reserva d'instal·lació”, presentar-lo per registre a través de la Seu electrònica https://santjoandalacant.sedelectronica.es/info.0. Serà revisat pel Tècnic esportiu sobre la disponibilitat de la instal·lació i s'informarà l'usuari, de la seua aprovació o no

Com anul·lar una reserva?

Les reserves s'han d'anul·lar amb l'antelació suficient perquè el poliesportiu puga disposar de la instal·lació per al seu lloguer.

Les reserves que no es disfruten, només seran compensades amb una altra reserva, per motius climatològics (pluja, vent, etc).

En cap cas es torna els diners.

Com anul·lar una reserva de temporada?

L'usuari que tinga una reserva de temporada anul·larà la reserva tant si és d'un dia en concret o tota la temporada per escrit, entregant-lo per escrit a través del mateix procediment que la seua sol·licitud.

El preu de les instal·lacions

Podrà consultar el preu de les instal·lacions esportives en l'apartat d'ORDENANCES (descargar)