Campament d'estiu

 

ÚLTIMA HORA:

Amb motiu de la disponibilitat de places per al Campament d'Estiu Gratuït de Fontés (Castalla), s'amplia la franja d'edat dels menors sol·licitants, incloent els anys de naiximent de 2007 i 2014. 

Es recorda que l'únic requisit par a ser beneficiari d'aquesta subvenció és estar empadronat/ada en Sant Joan d'Alacant.

De la mateixa manera, el termini d'inscripció romandrà obert fins el próxim dimarts 9 d'agost a les 14:00 h.

¡Encara pots apuntar-te!

 

INSCRIPCIÓ EN EL CAMPAMENT D'ESTIU GRATUÏT DE FONTÉS (CASTALLA), ORGANITZAT PER LES REGIDORIES D'ESPORTS I IGUALTAT, DINS DEL PLA CORRESPONSABLES (FINANÇAT PEL MINISTERI D'IGUALTAT, SECRETARIA D'ESTAT D'IGUALTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, PLA CORRESPONDABLES):

L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, dins del Pla Corresponsables, oferta un campament d'estiu gratuït, de cinc dies de duració, que es desenvoluparà en les instal·lacions de Fontés (Castalla), per a la població en edat escolar.

Els REQUISITS per a ser beneficiaris/as d'aquesta subvenció són els següents*:

  • Tindre entre 8 i 14 anys (nascuts/udes entre 2014 i 2007, tots dos inclusivament).
  • Ser empadronat/a en el municipi.

*La presentació de la sol·licitud implica l'autorització a favor de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant per a comprovar d'ofici aquests requisits.

El nombre de places previstes són limitades. Així mateix, en cas que les sol·licituds siguen superiors a l'oferta, es tindran en compte els següents criteris de selecció. (Aquests criteris de selecció s'inclouen i s'exigiran per aquest Ajuntament, per a poder donar compliment amb la normativa i obligatorietat que ens exigeix el Decret 178/2021, del Consell, de 5 de novembre, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions als ajuntaments per al desenvolupament del projecte de “Borses de cures professionals per a famílies amb filles i fills menors de 14 anys”):

- Família monomarental/monoparental. (Títol de família monomarental/monoparental o, en defecte d'això, informe dels serveis socials en cas que la família estiga sent atesa pels mateixos i sempre que obren dades en l'expedient i que, en tot cas justifique la condició de família monomarental/monoparental).

- Víctimes de violència de gènere i d'altres formes de violència contra les dones. (Certificat/informe acreditatiu de la condició de víctima de violència de gènere o un altre tipus de violència del centre dona 24h, certificat judicial o informe serveis socials).

- Unitats familiars en les quals existisquen altres responsabilitats amb les cures. (Resolució de la situació de dependència del familiar a càrrec que forme part de la unitat familiar).

- Dones que es troben en situació de desocupació de llarga duració. (Targeta DARDE amb almenys de 12 mesos d'antiguitat).

- Dones majors de 45 anys. (DNI/NIE/Passaport en vigor).

Data de presentació de sol·licituds: Del dijous 14 de juliol al dimarts 9 d'agost (fins les 14:00 h), tots dos inclusivament.

Forma de presentació de sol·licituds: Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant (amb certificat digital) i en Registre del Poliesportiu (de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 h) o en l'oficina OMAC de l'Ajuntament (tramitació presencial). El full de sol·licitud podrà descarregar-la en l'en enllaç facilitat en la web municipal, Àrea Esports.