Valencià

S'ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds per a l'adjudicació dels llocs de venda no sedentària en la via pública per a les festes Patronals del Crist de la Pau 2019.

El termini és des del 12 fins al 25 de Julio tots dos inclusivament. Les bases estan publicades en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Tauler d'anuncis de la Seu Electrònica, així com adjuntes en aquesta notícia.

Les Sol·licituds, estan penjades en la Web de l'Ajuntament en l'apartat TRAMITACIONS - OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA, així com en la Seu Electrònica en TRÀMITS - VENDA AMBULANT.