Concejalía
Valencià

ASSUMPTE: ANUNCI I EXPOSICIÓ PUBLICA DE LA INICIATIVA REGLAMENTÀRIA PER A l'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PUBLIQUE NO TRIBUTARI PEL SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM.

 

 

ESBORRANY: ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PEL SERVEI MUNICIPAL DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM.