Santiago Román Gómez

Regidor d'Hisenda, Patrimoni, Contractació, Esports.

santiagoroman@santjoandalacant.es

 

Noticias

L'alcalde i regidor d'Hisenda, Santiago Román, ordena que es treballe ja a portar a ple ...
2a voluntària del 2 d'agost al 5 de novembre: El càrrec de domiciliacions es produirà ...
2nd voluntary from August 2 to November 5: Direct debits will be charged on 10.29.2021 ...
CERTIFICAT D'ACORD DE PLE: APROVACIÓ ORDENANÇA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÀCTER NO TRIBUTARI ...
El *Ajuntament de Sant Joan posa a la disposició del ciutadà un nou servei de ...
ASSUMPTE: ANUNCI I EXPOSICIÓ PUBLICA DE LA INICIATIVA REGLAMENTÀRIA PER A l'APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA ...