Santiago Román Gómez

Alcalde, Regidor d'Hisenda, Patrimoni, Contractació, Esports.

santiagoroman@santjoandalacant.es

 

Noticias

El 06 de març va començar la primera voluntària de 2023, període en el qual ...
El passat 25 de juliol va començar la segona voluntària de 2022, període en el ...
De conformitat amb el que es preveu en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 ...
L'alcalde i regidor d'Hisenda, Santiago Román, ordena que es treballe ja a portar a ple ...
2a voluntària del 2 d'agost al 5 de novembre: El càrrec de domiciliacions es produirà ...
2nd voluntary from August 2 to November 5: Direct debits will be charged on 10.29.2021 ...
CERTIFICAT D'ACORD DE PLE: APROVACIÓ ORDENANÇA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÀCTER NO TRIBUTARI ...