imagen
Concejalía
Valencià

La Diputació d'Alacant ha subvencionat amb 1.658,25 euros la realització del diagnòstic previ a la redacció de l'I Pla d'Igualtat entre dones i homes de la plantilla de l'Ajuntament de Sant Joan. Aquesta fase diagnòstica, impulsada per la Regidoria d'Igualtat que dirigeix Julia Parra, està coordinada amb l'àrea de Personal, des d'on s'han elaborat totes les dades per a elaborar una radiografia de la igualtat laboral en l'àmbit de la plantilla, tal com regula la legislació actual vigent. 

El diagnòstic de la plantilla, que ha de completar-se amb una enquesta qualitativa al personal municipal, es donarà a conéixer en el si de la Mesa d'Igualtat que ha de configurar-se i que estarà composta per personal tècnic de Recursos Humans i Igualtat i pels sindicats presents en la taula de Negociació. 

Des d'ací s'elaboraran les futures mesures a realitzar en els pròxims anys en matèria d'igualtat dins de l'Ajuntament de Sant Joan. Algunes d'elles seran la posada en marxa d'un Protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe o la transformació del llenguatge administratiu per un més inclusiu.