Concejalía
Valencià

Des de la Regidoria d'Igualtat, a càrrec de la regidora Julia Parra, s'ha posat en marxa un programa per a la prevenció de l'Assetjament Sexual en l'àmbit
laboral.

L'Excma. Diputació d'Alacant ha reconegut i secundat financerament la iniciativa amb 2.207,36 euros, cobrint la major part de la despesa, a través de la subvenció destinada a programes i activitats en igualtat d'oportunitats. El programa arrancarà la setmana que ve amb un curs de formació bàsic
de 6h en Prevenció de l'Assetjament Sexual i per Raó de Sexe, oferit a la plantilla de l'Ajuntament. A més, la Comissió d'Igualtat municipal juntament amb
 el personal responsable de les diferents àrees, rebrà pròximament una orientació, formació i eines específiques sobre la matèria, per a
intentar garantir una adequada base, que permeta l'elaboració d'un Protocol de Prevenció de l'Assetjament Sexual i per raó de sexe en l'àmbit
laboral.

Al seu torn, la Regidoria d'Igualtat, també ha rebut el suport econòmic de 2.565, 59 euros de l'Excma. Diputació d'Alacant, per a donar suport al
desenvolupament de l'I Pla d'Igualtat de les/els treballadors/as de l'Ajuntament de Sant Joan D´Alacant, en el qual aquesta regidoria està
immers.