Des d'aquesta regidoria d'Igualtat, que en aquest cas tinc la responsabilitat de dirigir durant els pròxims 4 anys de legislatura, ens plantegem diversos objectius a aconseguir a curt i llarg termini; objectius a aconseguir de manera transversal i comptant amb la màxima participació ciutadana, per a això necessitarem de la implicació de la resta de regidories del nostre municipi i escoltar i treballar amb els principals agents socials de Sant Joan..

Aquests objectius són amplis i abasten la introducció de la perspectiva de gènere de manera transversal en totes les polítiques i actuacions de l'Ajuntament:

  • Formació del personal municipal i la població en general en matèria de gènere i igualtat d'oportunitats.

  • La sensibilització de la comunitat educativa i la formació dels nostres xiquets i joves des dels primers cicles formatius.

  • La conciliació de la vida privada i professional.

  • Suport a qualsevol dona del nostre municipi que patisca situacions de discriminació salarial i la reducció de la bretxa laboral en el nostre municipi.

  • La igual representació d'homes i dones en la presa de decisions.

  • La prevenció i erradicació de qualsevol forma de violència de gènere: Informació, assessorament i orientació en temes relacionats amb maltractament físic, psicològic i/o sexual.

  • Ús d'un llenguatge inclusiu i no sexista en les comunicacions i documentació de l'Ajuntament.

  • Coordinació amb Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives, Diputació, etc.. per a facilitar l'organització i posada en marxa de programes provincials o que es desenvolupen en la comunitat Valenciana

  • Compromís per a defensar la igualtat, la diversitat i els drets de la comunitat LGTBi en el nostre municipi, amb especial atenció a qualsevol situació d'homofòbia i la transfòbia i donant el màxim suport a qualsevol xiquet o jove del nostre municipi víctima de qualsevol forma assetge escolar per la seua orientació o identitat sexual.

Per a poder desenvolupar tots aquests ambiciosos objectius des del primer moment de manera realista i estructurada, aquesta regidoria començarà a treballar immediatament en l'elaboració del Pla D'Acció Municipal Per a la Igualtat 2019-2023.

Com no podria ser d'una altra forma, aquest pla comptarà per a la seua elaboració, posada en marxa i monitoratge la col·laboració del personal municipal, els grups polítics, el teixit associatiu i els santjoaners, per a això tenim intenció d'impulsar de manera immediata la constitució d'una Comissió d'Igualtat que tindrà com a missions principals posar en marxa un procés d'avaluació de les polítiques d'igualtat que s'estan desenvolupant a l'Ajuntament; vetlar pel respecte de la igualtat en tots els escenaris de l'administració municipal i la irradiació de totes les polítiques d'igualtat cap a la societat de Sant Joan.

Julia Parra Aparicio.

Regidora d'Igualtat, Sanitat.

juliaparra@santjoandalacant.es

Noticias

La Diputació d'Alacant ha subvencionat amb 1.658,25 euros la realització del diagnòstic previ a la ...
Si respectes, guanya Sant Joan’ és el lema de triat per a previndre aquestes conductes. ...
La Regidoria d'Igualtat instal·la una carpa informativa i organitza una xarrada sobre identitat sexual LGTBI ...
ACCEDISCA A l'ANUNCI PUNXANT ACÍ