PROGRAMA D'ATENCIÓ SOCIAL, PSICOLÒGICA I JURÍDICA A DONES I FILLS/ES

Es tracta d'un programa permanent que pretén la recuperació integral de les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills/s'i treballar per al desenvolupament personal, laboral i social de totes les dones del municipi.

L'equip està format per distints professionals, des d'una concepció interdisciplinària, compost per: Un coordinador, Una Psicòloga, una Advocada, un Psicòleg especialista en menors, una Treballadora Social, una Monitora i una Educadora, (amb formació específica en l'àrea).

Assessorament Social (Dilluns a Divendres de 9:00 a 15:00, prèvia cita)

Assessorament Jurídic (Dimecres de 9:00 a 14:00, prèvia cita, (Quinzenal)

Assessorament Psicològic per a dones (Dilluns a divendres de 9:00 a 15:00, Prèvia cita).

Intervenció amb menors (cita prèvia).

 

 

SERVICI PÚBLIC DE TELEASISTENCIA MÒBIL PER A MATES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

El Ministeri d'Assumptes Socials (IMSERSO), junt amb la Federació de Municipis i Provincial (FEMP) i l'Ajuntament de Sant Joan, va posar en marxa esta Prestació del Servici a principi de l'any 2.005.

El Servici té les prestacions següents:

  • Atenció durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.
  • El servici inclou la localització geogràfica tant per GPS com per cel·les de GSM.
  • Sol·licitud de seguiment individualitzat tant de telefonades com de seguiment geogràfic.
  • Mobilització de recursos propis de la usuària, públics, sanitaris, comunitaris i/o de cossos de seguretat de l'Estat.
  • Telefonades quinzenals de seguiment.
  • Assessorament tècnic i formació respecte a l'ús del terminal.
  • Gravació de les conversacions.
  • Resolució d'incidències tècniques del terminal i seguiment de les mateixes.
  • Orientació i informació geogràfica en cas de necessitat.
  • Servici d'atenció a la usuària (24 hores al dia) per a consultes, dubtes i queixes, a través del propi terminal, facilitant així el suport i la informació necessària per a la usuària.

Atenció i suport psicològic per professionals especialitzats (24 hores).

 

FORMA D'ACCÉS

Per a accedir als servicis, qualsevol dona del Municipi pot sol·licitar una cita en la Regidoria d'Igualtat, sítia en C/ Manuel Amorós núm. 10. Telèfon.- 965653766.

La primera entrevista serà amb la Treballadora Social, qui arreplega la demanda. A partir d'eixe moment, es treballa de forma coordinada en tot el procés, donant resposta a les necessitats socials, personals i jurídiques que presenten les dones.

En casos d'urgència/crisi: caldrà ajustar-se a la dona sense necessitat de cita prèvia, per qualsevol professional de la Regidoria.