És un document de caràcter personal i intransferible que acredita al seu titular com beneficiari dels servicis que porta aparellat, i consisteix principalment a oferir als joves servicis i avantatges per a facilitar la seua mobilitat i intercomunicació, així com per a possibilitar el seu accés a béns i servicis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i similars.

Des del passat 1 d’abril de 2019 el Carnet Jove clàssic tindrà integrat el Carnet d’Alberguista amb l’objectiu de millorar els avantatges que obté la gent jove.

Carnet Jove

 

Com el Carnet d’Alberguista té una validesa internacional (admés en els 90 països que formen HI) ofereix milers de descomptes en tot el món. Els i les joves no solament gaudiran dels avantatges del Carnet Jove sinó també:

  • De més de 300 albergs juvenils a Espanya i de més de 4.000 en tot el món.
  • D’accés a programes de mobilitat juvenil nacionals i internacionals.
  • De descomptes complementaris als del Carnet Jove, tant en entitats nacionals com en entitats d’altres països (transport, oci, restaurants, museus...).

Més informació https://descuentos.reaj.com/ 

Requisits per a la seua obtenció

  • Tindre entre 14 i 30 anys, ambdós inclusivament.
  • Abonar la taxa, fixada per a aquest any en 8,40 €. Tindrà una validesa de dos anys contant des de la data de la seua expedició.
  • Omplir el formulari sol·licitud Carnet Jove.

Als documents que adjuntem trobaràs la informació sobre els requisits, exempcions i bonificacions, i on abonar la taxa, juntament amb la fulla de sol·licitud, la qual podràs presentar al Centre de la Joventut de Sant Joan d’Alacant o per la seu electrònica.

Si vols ampliar la informació sobre avantatges i descomptes http://www.ivaj.gva.es/es/carnetjove

 

Més informació i sol·licitud del carnet:

Centre de la Joventut de Sant Joan d’Alacant

C/Cervantes, 19

Tel. 966 012 882

juventud@santjoandalacant.es