El Consell de la Joventut de Sant Joan d'Alacant (CJSJ)

El consell de la Joventut de Sant Joan d'Alacant, és l'espai d'intercanvi, coordinació i representació de les associacions juvenils del municipi, és una corporació pública sectorial de base privada, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seues finalitats.

Per a què serveix el Consell de la Joventut de Sant Joan?
El CJSJ serveix fonamentalment per a dues coses:

a). Perquè les Associacions Juvenils existents en la nostra localitat puguen cooperar entre si, realitzant activitats conjuntes i d'aquesta manera enriquir-se, la qual cosa va a permetre l'enfortiment de l'Associacionisme Juvenil.
b). Dinamitza i coordina l'associacionisme juvenil en el municipi, i actua com a interlocutor dels joves davant les institucions.

Qui són?
Són joves entre 14 i 30 anys de les diferents Associacions Juvenils.

La seua seu es troba en la Casa de Cultura.

Per a més informació o posar-te en contacte amb ells/es, pots visitar la seua página Consell de la Joventut de Sant Joan d'Alacant o bé en http://facebook.com/cjsantjoan 

 

Conveni de l'Ajuntament i el Consell de la Joventut

L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant i Consell de la Joventut, tenen subscrit un conveni de col·laboració, amb l'objectiu d'afavorir la integració social dels i les joves, la promoció de la seua participació i el moviment associatiu juvenil.
L'Ajuntament, a través de la Regidoria de Joventut, destina mitjançant aquest conveni, una partida específica per a recolzar les seues activitats, a més d'oferir les infraestructures de la regidoria i material necessari per al seu funcionament.

 

Ajudes a Iniciatives d'Associacions Juvenils

Cada any, la Regidoria de Joventut convoca un Programa de Suport a Iniciatives Juvenils.
Aquestes ajudes, estan destinades a les associacions juvenils sense finalitats de lucre del municipi de Sant Joan d'Alacant, pertanyents al Consell de la Joventut, per a la realització de programes i actuacions en l'àrea de Joventut, i dirigides exclusivament al col·lectiu juvenil.