Valencià

El depòsit d'estris ha de realitzar-se en qualsevol dels Punts Verds o Punt Verd Central habilitats per a això en el terme municipal de Sant Joan d'Alacant.

A més, tenim un servei de recollida d'estris que funciona de la següent manera:


Els dilluns entre les 20 i les 23 hores qualsevol veí de Sant Joan  podrà depositar els estris al costat de l'àrea d'aportació (lloc on estan situats els diferents contenidors) més pròxima, previ avís la setmana anterior al telèfon: 965651728  o via email a apastorc@fcc.es , perquè els operaris de l'empresa adjudicatària siguen coneixedors de l'àrea d'aportació on es depositaran aquests estris. L'horari d'atenció telefònica és de dilluns a divendres de 8h a 14h i de 16h a 19h.
La recollida dels estris depositats en les diferents àrees d'aportació, es realitzarà durant la nit del dilluns al dimarts i el matí del dimarts.