imagen
Concejalía
Valencià

TEXTO

Adjuntem l'Ordenança que està en vigor per a la seua informació.

Les persones que desitgen participar en la consulta pública, ho podran fer presencialment en el Registre Municipal, presentant una instància general, per a això haurà de sol·licitar cita prèvia per a Registre, a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament: https://santjoandalacant.sedelectronica.es/citaprevia.1 o cridant al tlf: 965653245.

O podrà realitzar aquest tràmit directament sense desplaçament des de la seua casa si té certificat digital, DNI-electrònic, o clau-pin, a través de la seu electrònica presentant telemàticament la Instància general.