Projecte ambiental de conservació de la biodiversitat

 

L'àrea de Medi ambient de l'Ajuntament de Sant Joan llança un projecte pioner per a la recuperació d'aus que es compon de tres línies d'actuació: la recuperació de l'avió comú, la protecció d'aus comunes, i l'educació ambiental.

 

Per qué?

 

 

Sant Joan disposa d'una biodiversitat pròpia que, a causa del cessament de l'activitat agrígola i l'expansió urbanística dels últims anys, s'ha vist minvada. A causa d'açò, s'ha engegat una sèrie d'accions amb l'objectiu d'ajudar a la conservació de les aus característiques de la zona.

 

Des de Medi ambient s'ha vist la necessitat de compatibilitzar l'espai urbà amb una millora de les condicions ambientals que garantisquen la permanència d'espècies comunes perquè continuen niant en el municipi, contribuint així a restablir la biodiversitat característica de la regió.

 

¿Com?

 

Per a dur a terme aquest projecte, s'han agafat les tres línies d'actuació principals per a treballar els aspectes fonamentals de cadascuna d'elles.

 

En primer lloc, s'ha elaborat el Projecte Ambiental de Recuperació de l'avió comú. Per a açò, s'ha comptat amb l'experiència del biòleg i consultor ambiental Roque Belenguer per a fer un cens de l'avió comú en el municipi que servisca com a punt de partida al seguiment d'aquesta espècia i que tinga com a objectiu la seua recuperació i manteniment. Però, què és l'avió comú?

 

 

L'avió comú. Delichon urbicum (Northern House Martin).

 

És un au migratòria d'uns 14 cm que pertany a la família de les orenetes que està estesa pràcticament per tota la Península Ibèrica. Té un inconfusible plomatge bicolor, negre azulado en les parts dorsals, a excepció del cridaner obispillo blanc, i el blanc pur en les ventrales (hi ha falciots d'obispillo blanc, però les seues parts ventrales són més fosques.

 

L'avió comú té un vol lent i maniobrero. Es posa en cables i sol volar a major altura que les orenetes comunes. Encara que originalment niava en els penya-segats i coves, ara les aus fixa els seus nius de fang sobretot en ràfecs i balconades d'edificis, en ponts, preses... també en roquedos, a molt variable altitud (fins a 2.500 m).

 

Normalment, la nidificació es realitza en petites colònies. Els nius, construïts amb fang, tendeixen a estar pràcticament tapats a excepció d'una petita entrada en la part superior. Són nius que difereixen dels de l'espècie comuna, espècie que els construeix a força de palla en interiors.

És una espècia molt gregaria amb un cant més breu i menys variat que el de l'oreneta comuna, amb notes raspantes. s una especia muy gregaria con un canto más breve y menos variado que el de la golondrina común, con notas raspantes.

 

Posen de 3 a 5 ous blancs de 19 mm. algunes vegades amb un fi clapejat roig. Incuben tots dos progenitors durant 14 a 16 dies. Eclosió sincrònica.

 

El seu període de migració va des de febrer-març que arriben a Europa fins a setembre-novembre, passant l'hivern en el sud d'Àfrica (estival transhariano).).

 

És un au amb ales molt llargues i potes molt curtes, bec diminut i àmplies gargamelles que viatja milers de quilòmetres per a niar i tenir les seues cries en àrees on abunden els insectes voladors. A causa que pot menjar quasi 1.000 insectes al dia fa que es tracte d'una espècie insectívora que ajuda a controlar les plagues d'insectes en zones humides, sent aquest altre dels motius pels quals la seua conservació és elemental.

 

Curiositats

Reclam: chirrp

Practiquen la monogàmia

No cria a Canàries on és comuna en pas.

 

 

A causa que és espècie és molt freqüent en centres urbans -els exteriors dels edificis són els llocs més freqüents on construeix nius fets de fang-, la campanya ambiental de recuperació d'aquesta espècie té com a principal acció la creació de cinc zones de fang en diferents punts del municipi on es concentren aquestes aus (com Rajoletes, El Romero o la zona del cementeri) per a facilitar aqueixa labor de construcció. .

 


Conservació de la Biodiversitat

 

A més d'aquesta aposta pel Projecte Ambiental de Recuperació de l'Avió Comú, s'ha començat a treballar en la col·locació de caixes-niu en els espais verds de Sant Joan construïts a partir de palés reutilitzats, amb la finalitat d'atraure a espècies com el carboner comú o el teuladí. Aquestes aus comunes no estan exemptes de l'amenaça que suposa la falta de condicionament dels centres urbans.

 

La conservació de la biodiversitat de Sant Joan és un treball que no cobraria sentit si no s'amplia horitzons i comencem a conscienciar a la ciutadania que existeixen certes espècies que necessiten del nostre respecte i cura per a la seua supervivència. És per açò, que aquesta campanya té un caràcter pedagògic molt important i s'ha volgut implicar als i les escolars des del primer moment a través de xarrades informatives i tallers, contribuint al fet que els més xicotets coneguen les espècies que conviuen entre ells i entenguen el necessari que suposa la seua conservació. A més, l'educació ambiental és essencial perquè comprenguen que els nius no són un element que enlletgeix les façanes sinó que formen part del nostre patrimoni natural que cal protegir.

 

El El regidor de Medi ambient afirma que "per a protegir cal conèixer" posant l'accent en l'educació com a eina fonamental per a respectar el nostre entorn. A més, declara que "hem d'anar més enllà de polítiques de mera protecció d'espècies amenaçades i mantenir les unitats biològiques presents en la nostra zona, perquè apostar per la biodiversitat és apostar per una millora de la qualitat de vida de la població".”.

 

Totes aquestes actuacions entren dins de la marca mediambiental de la regidoria " Sostenible Sant Joan", que a més d'apostar per la recuperació de la biodiversitat, compta amb accions i esdeveniments destinats a la sostenibilitat i al desenvolupament de pràctiques responsables amb el Medi ambient. Destaquen iniciatives com Llars Verdes (ara en marxa), La Setmana de la mobilitat, la volta amb bici, La Green Week, la Mostra de Cinema de Medi Ambient, nostra suma com a municipi a projectes com l'Hora del Planeta i activitats educatives destinades a la sensibilització i el respecte ambiental. 

Mapa de la Localizació de nius actius i desapareguts: