Autobús en el nucli històric
Concejalía
Valencià

L’Ajuntament sol·licita a la Conselleria la substitució dels autobusos per vehicles híbrids i elèctrics per a evitar vibracions i contaminació acústica i de l'aire.

 

Després de l'informe de l'arquitecta municipal en el qual s'alertava sobre el risc de despreniment provocat pel pas de tràfic pesat en el nucli històric, l'ajuntament ha demanat a la Conselleria que, com més aviat millor, s'exigisca a la concessionària resultant de la pròxima licitació que les línies que passen pel terme municipal (23, 38, 31 i 54) substituïsca els vehicles per vehicles híbrids. Aquesta és la línia d'actuació, la mobilitat sostenible i mediambientalment responsable, la qual està potenciant la Conselleria d'Infraestructures i Transports amb el transport metropolità i la intenció de l'Ajuntament és intentar que aquesta transició tecnològica es materialitze en les línies de Sant Joan. Així mateix es va a sol·licitar un informe a la Universitat d'Alacant que arreplegue mesuraments per comprovar el nivell de risc provocat pels vehicles en aquesta zona tan sensible del municipi: camions, autobusos, furgonetes de repartiment i vehicles privats.

 

Des de l'àrea de Manteniment i obres, a més, s'està estudiant la possibilitat d'utilitzar en les pròximes reformes d'aquestes zones del municipi ferm fonoabsorbent i ferm antivibratori com l’utilitzat en les autovies i autopistes al seu pas per les zones habitades per evitar en la mesura del possible les molèsties i riscos als veïns.