Concejalía
Valencià

L'oficina d'Atenció a la Ciutadania tindrà un cost de 40.000 € i entre les seues funcions està la d'agilitar l'atenció als ciutadans.

Sant Joan ha posat en marxa aquest projecte la finalitat del qual és comptar amb una oficina on centralitzar l'atenció de totes les demandes i necessitats que siguen plantejades pels ciutadans de Sant Joan. El projecte suposa integrar en un únic espai a treballadors de totes les àrees municipals per a poder donar solució a totes les demandes de manera àgil i diligent.

Per al Regidor de Modernització i transparència Pablo Celdrán “La OMAC suposarà un abans i després quant a l'atenció a la ciutadania es refereix. Volem que els ciutadans senten que el seu Ajuntament podrà donar-li solució a les seues necessitats de manera immediata sense haver de tornar dies després. Dotarem l'oficina de  nou mobiliari i un gestor de cues informatitzat, que suplantarà a l'actual cita prèvia i implantarem la signatura digital gràcies a la incorporació de nous equips informàtics.”

“Aquest és un pas més en la gestió, ja que recentment hem reduït, simplificat i agilitat els tràmits per a l'obtenció dels certificats d'empadronament i del certificat digital tan necessari en l'actualitat a causa de la situació de pandèmia.”