LOGO DGT
Concejalía
Valencià

L'organisme encarregat d'expedir els permisos de conduir en el territori espanyol és la Direcció General de Trànsit (DGT). El seu objectiu és garantir que els conductors tinguen una educació viària de qualitat, la qual cosa permet augmentar la seguretat dels altres conductors i vianants. Per aquest motiu, els aspirants a conductors han de presentar-se a un examen teòric per a demostrar els seus coneixements sobre el Reglament General de la Circulació i un altre pràctic per a demostrar les seues habilitats al volant.

El permís de conduir tipus B és el carnet més comú pel fet que, a més de cotxe, es pot conduir una gran varietat de vehicles. La seua avaluació consta d'un examen teòric de 30 preguntes d'opció múltiple (es permet fins a 3 errors) i d'un examen pràctic d'aproximadament 30 minuts que, depenent de la quantitat de faltes i de la gravetat d'aquestes, el resultat serà APTE o NO APTE. Aquests resultats es podran consultar a través de la seu electrònica introduint el seu número de DNI, data de naixement i la categoria de permís de conduir de la qual s'examina. Només si tots dos resultats són positius, se li concedirà el permís de conduir.

Per a poder realitzar aquestes proves, s'ha de realitzar una sol·licitud prèvia. En el següent enllaç trobarà tota la informació respecte al permís de conduir i les mesures de seguretat enfront del COVID-19: https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/obtencion-renovacion-duplicados-permiso/permiso-conducir/