logo pmus
Concejalía
Valencià

L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant contínua amb el procés estratègic i
participat per a l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Municipi,
amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels seus habitants.
El Pla consta de tres fases de desenvolupament: diagnòstic de la mobilitat actual, plantejament de propostes
concretes d'actuació, i implantació i seguiment d'aquestes.
En aquests moments es poden consultar els documents de diagnòstic existents a nivell d'esborrany
en la pàgina web municipal. Les mesures que es presenten i validen tindran un
horitzó màxim de posada en marxa de deu anys, encara que algunes d'elles es podran
percebre molt a curt termini, a partir del pròxim any. Amb la finalitat que les mesures que
siguen proposades satisfacen les demandes dels seus residents s'ha previst la possibilitat d'emplenar
una breu enquesta en línia, totalment anònima.
A més, al llarg del mes de maig, se celebrarà una nova reunió amb el Consell Social i el
Consell Local d'Infància i Adolescència per a ultimar les estratègies contemplades en el Pla
i realitzar un taller pràctic d'algunes de les mesures proposades.
Amb la redacció del PMUS es pretén posar en marxa mesures que solucionen de manera
efectiva els problemes del trànsit i mobilitat del municipi, integrant les necessitats de la
ciutadania, evitant els impactes sobre el medi ambient i reduint el consum
energètic.

Es pretén convertir el municipi de Sant Joan d'Alacant en un espai de qualitat on els seus
habitants puguen viure de manera saludable, promocionant el passeig i el gaudi dels llocs
públics col·lectius, valors a l'alça a les ciutats europees del segle XXI. En matèria de transport
s'impulsaran polítiques i actuacions que preserven el dret a l'accessibilitat
universal de tots els residents i visitants.
La clau del procés consisteix a entendre el concepte de mobilitat com a element
transformador i vertebrador a nivell social i urbà. L'ús indiscriminat de l'automòbil en les
últimes dècades ha propiciat importants conseqüències negatives per a la ciutadania, com ara
la contaminació atmosfèrica, el soroll, els índexs de sinistralitat registrats, l'ocupació
d'espai públic per a l'estacionament, o la congestió, entre altres.
Segons el Regidor de Mobilitat Pablo *Celdrán, “La solució als problemes de mobilitat a Sant
Joan es basarà en un nou model de ciutat que propicie millors i més accessibles
espais públics, capaços de generar un canvi modal cap a maneres no contaminants, i en
la gestió eficient dels sistemes de transport. La primera mesura en aquest sentit, ha sigut
modificar el projecte de reurbanització del tram històric del Carrer Sant Antoni traslladant
les places d'aparcament, millorant d'aquesta manera l'entorn urbà.”