La recollida d'estris es realitza en la nit del dilluns al dimarts. Hem de traure'ls i dipositar-los al costat del contenidor de l'àrea d'aportació més propera els dilluns a partir de les 20:30h. En defecte d'açò, dipositar-los en qualsevol dels punts verds habilitats per a açò en els dies i horaris indicats.