1- Fisioteràpia. Servei de fisioteràpia grupal, en col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández, encaminat a promoure la salut de les persones majors del municipi.

 

2- Podologia. Mitjançant un conveni amb la Universitat Miguel Hernández, el Grau de Podologia atén les persones majors empadronades a Sant Joan que hagen sol·licitat cita prèvia.

 

3- Teràpia ocupacional. Amb aquest nou servei, es pretén avaluar i fer recomanacions a aquelles persones que el necessiten, amb la finalitat d'obtindre eines que els ajuden a desenvolupar les seues tasques quotidianes. El programa conté:

- Sessions a domicili per a millorar i fomentar l'autonomia en la llar, programa “Millora la teua autonomia”.

- Sessions d'estimulació cognitiva personalitzades en el centre.

- Sessions de gimnàstica funcional/ gimnàstica dolça, en xicotets grups en el propi centre.

 

4- Atenció Psicològica: una psicòloga dona el seu servei amb l'objectiu últim d'ajudar i fomentar que les persones majors puguen normalitzar la seua situació i recuperar la seua autonomia i benestar.

Atenció individual i tallers- grups reduïts.

 

5- Biblioteca. El centre compta amb un servei de biblioteca que permet afavorir l'accés a la cultura i informació. Aquest servei el duen a terme voluntaris/as il·lusionats/as per potenciar l'hàbit de la lectura, organitzant xarrades i jornades com ara el dia del llibre.

A la nostra biblioteca es pot llegir i consultar llibres disponibles, així com es tindran en compte l'adquisició de nous llibres que es proposen. L'horari és de dilluns a dijous al matí de 10.00 hores a 12.00 hores.

 

6. Xarrades i conferències: a lo largo de los cursos se realizan charlas y conferencias para las personas mayores con el objetivo de fomentar un envejecimiento activo saludable y vida saludable favoreciendo hábitos alimenticios, de autonomía,etc…

 

7. Tallers intergeneracionals:

En vacances de Pasqua i Nadal es realitzen tallers intergeneracionals varis, així com la visita de Papà *Noel, balls del dia del major *Santjoaner, festes del Santíssim Crist de la Pau i Nit vella.

 

8. Ball Setmanal.

Els diumenges en les dependències del "Casal de Tercera Edat", es realitza un ball amb una gran acceptació entre els nostres majors. Horari: hivern de 18,00h a 21,00h i estiu de 19,00h a 22,00h

 

9. Cafeteria. Les instal·lacions compten amb una cafeteria amb preus assequibles, oberta de dilluns a diumenge de 08.30 a 23.00 hores. Telèfon : 966 010 441.