PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA

APROBACIÓ DEFINITIVA PLA GENERAL. COMISIÓ TERRITORIAL D'URBANISME 30 SETEMBRE 2013: BOP 6 NOVEMBRE 2013

 http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2013/11/06-11-13-1.pdf

RECTIFICACIÓ ERROR: BOP 14-01-2014 : ( Descarrega Document)

ACCEDIR A LA DOCUMENTACIÓ DEL PLA