IMAGEN CONCILIACIÓN

 

cartel de plazos

PLACES

El nombre de places disponibles són:

HORARI

MATÍ

VESPRADA

LO ROMERO

100

40

CRISTO DE LA PAZ

70

40

RAJOLETES

100

40

 

DOCUMENTACIÓ

 

Els documents que han d'aportar són:

 

   • Certificat Laboral (amb una antiguitat màxima de 3 mesos a la data de presentació sol·licitud) emès per l'empresa corresponent del pare i de la mare, especificant horari d'entrada i eixida.

(No s'admetran les sol·licituds que no aporten aquest Certificat).

   • En la modalitat de contracte temporal, haurà d'especificar data de finalització del contracte.
   • En la Modalitat de torns rotatius s'especificarà l'horari de la jornada laboral, mitjançant el lliurament dels quadrants mensuals.
   • Una vegada assignada la plaça hauran d'emplenar i acceptar un formulari amb les normes sanitàries.
   • Per a fer un bon ús del servei, al llarg del curs, es podrà tornar a sol·licitar els certificats laborals pertinents.
   • En cas de divorci, la sentència o el conveni regulador.

PER A ACCEDIR A TOTA LA INFORMACIÓ DESCARREGUE EL PROGRAMA ADJUNT DE: PROGRAMA DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL.

 

PER A LA SEUA PRENSENTACIÓ A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA, haurà de disposar de certificat digital o DNI-e, (manual de com realitzar el tràmit en la seu):      MANUAL TRAMITACIÓN

 

 

 

Concejalía