L'ajuntament de Sant Joan ha presentat el nou pla d'acció comercial que el Consell de Cambres de comerç de la Comunitat ha realitzat a petició de la Conselleria d'Indústria i Comerç. L'estudi és una extensa anàlisi de la situació comercial del municipi el qual, a més d'oferir un diagnòstic, proposa una sèrie d'accions que potencien l'activitat i el dinamisme de la seua fibra comercial. En l'examen de les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats de Sant Joan s'estableix que el comerç de la localitat està basat en un model de proximitat i tradicionalitat que fidelitza al 80 per cent dels compradors residents. Al mateix temps, posseeix un bon grau de comunicació, i potencia l'àrea d'influència i la connectivitat amb pobles limítrofs, per la qual cosa es produeix una significativa despesa de visitants i turistes.

 

PLA D'ACCIÓ COMERCIAL - DOCUMENTACIÓ.:

 

PLÀNOLS.:

 PLÀNOL 01.- Localització i comunicacions ( Descarregar)

PLÀNOL 02.- Equipaments (Descarregar)

 PLÀNOL 03.- Determinacions Pla General ( Descarregar)

PLÀNOL 04.- Eixos Comercials  (Descarregar)

 PLÀNOL 05.- Estratègia General (Descarregar)

 PLÀNOL 06.- Localització senyalística (Descarregar)

 PLÀNOL.: Eix 11.- La Rambla (Descarregar)

PLÀNOL.: Eix 12.- La Rambla (Descarregar)

 PLÀNOL.: Eix 13.- La Rambla (Descarregar)

 PLÀNOL.: Eix 14.- La Rambla (Descarregar)

 PLÀNOL.: Eix 15.- La Rambla (Descarregar)

 PLÀNOL.: Eix 21.- Del Mercat (Descarregar)

 PLÀNOL.: Eix 22.- Del Mercat (Descarregar)

 PLÀNOL.: Eix 23.- Del Mercat (Descarregar)

 PLÀNOL.: Eix 31.- Tomás Capelo (Descarregar)

 PLÀNOL.: Eix 32.- Tomás Capelo (Descarregar)

 PLÀNOL.: Eix 41.- La Ordana (Descarregar)

 PLÀNOL.: Eix 42.- La Ordana (Descarregar)

 PLÀNOL.: Eix 51.- Pedro Mena (Descarregar)

 PLÀNOL.: Eix 52.- Pedro Mena(Descarregar)

 PLÀNOL.: Eix 61.- Doctor Ivorra (Descarregar)

 PLÀNOL.: Eix 62.- Doctor Ivorra (Descarregar)

 PLÀNOL.: Mercat 01 (Descarregar)

 PLÀNOL.: Mercat 02  (Descarregar)

 PLÀNOL.: Mercat 03  (Descarregar)