EDICTE - 1º PERÍODE DE COBRAMENT VOLUNTÀRIA DELS TRIBUTS 2019:

Es posa en coneixement dels contribuents i altres interessats que, a partir del pròxim dia  25 de juliol fins al 4 d'octubre, tots dos inclusivament, tindrà lloc la cobrament voluntària dels següents tributs, Gestió Suma: IBI, IAE

 

 

EL CONTRIBUENT PODRÀ ACCEDIR DIRECTAMENT A la WEB DE SUMA, on trobaran la informació necessària i la possibilitat de realitzar les seues gestions ON_LINE:

 

Accedisca a través del següent bàner: A