foto
Concejalía
Valencià

Després de diversos mesos tancat per la pandèmia provocada pel COVID-19, s'ha procedit a la neteja del Parc Municipal, per a poder obrir les seues portes als nostres xiquets, que també s'han portat i a tota la ciutadania en general, i poder tornar a gaudir d'ell i de les seues diverses activitats que la situació ens permeten realitzar en les seues instal·lacions, com féiem amb anterioritat.