Les persones que estiguen interessades podran posar-se en contacte a través del correu electrònic habilitat per a tal fi:

mediacionsantjoan@icali.es  . ambé a través del correu electrònic i telèfon de la Regidoria de Participació Ciutadana.

Posem a la disposició de la ciutadania una FITXA SOL·LICITUD DE SERVEI DE GESTIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES   que una vegada l'haja descarregada i emplenat, la pot enviar al correu habilitat.

 

PAGINA 1

 

PAGINA 2