La Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Joan D´Alacant ve promovent diferents tallers coeducatius en els col·legis i instituts  del municipi. El projecte vol acostar al professorat, alumnat, pares i mares; algunes estratègies útils per a la promoció del principi d'igualtat entre homes i dones en i des de l'escola.

““Taller de l'ètica del cuidat”

Un dels tallers és El “Taller de l'ètica del cuidat” ha sigut desenvolupat en el segon cicle d'educació Primària dels col·legis El Romero, Rajoletes, Crist de la Pau i La nostra Senyora del Carmen; amb l'esperança de promoure l'autonomia personal, la solidaritat i corresponsabilitat a l'escola i a casa. Principis per a una convivència millor. I manteniment d'una autèntica conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Document:  ÈTICA DEL CIUDAT (Descarregar)

 


“Resolució de conflictes” 

L'altre taller és “Resolució de conflictes” ha sigut desenvolupat en el primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria dels I.E.S  Lloixa i Luis García Berlanga; contribuint a la prevenció de l'assetjament escolar mitjançant el rebuig de la violència com a forma comuna i acceptada de relació entre parells. Reforçant els processos i programes de mediació. Anàlisi dels conflictes de convivència: causes, sentiments tòxics, competència i increment de l'agressió, autoestima, assertivitat i estratègies per a una solució pacífica i negociada. Prestant especial atenció als conflictes generats per la discriminació sexista. Revelant i denunciant actituds nocives: masclisme, hembrisme i homofòbia. 

Document: RESOLUCIÓ DE CONFLICTES (Descarregar)

 


"COMPETÈNCIA EMOCIONAL I PREVENCIÓ DE CONFLICTES DE CONVIVÈNCIA"

CARTELL

L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant publica els acte-tallers per a la Competència Emocional i la Resolució de Conflictes dirigits a l'alumnat de 1r de l'ESO.

Els auto-tallers, amb text de Juan Lillo Simón i disseny de María Moreno Vidal i Pablo Omeñaca Martínez, permeten a l'alumnat rebre la informació i les activitats per a pensar i aprendre amb autonomia. Seran publicats en la pàgina web de l'Ajuntament i estaran a la disposició de les persones, centres educatius i institucions que així ho desitgen.

La regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant publica, en la seua pàgina web, els auto-tallers per a la competència emocional i la resolució de conflictes. El dimarts 2 de novembre el seu autor, Juan Lillo Simón, sociòleg especialista en coeducació, va presentar el material davant les prefectures d'estudi dels instituts de la localitat, també van acudir a la trobada els regidors d'educació i participació ciutadana.

Aquest material didàctic es divideix en dos quaderns, un dirigit a l'alumnat i el segon al professorat. Es tracta d'una publicació que arreplega el contingut de les sessions que el mateix Juan Lillo ve impartint des de fa 9 anys en els 1r de l'ESO dels instituts del municipi. Aquesta llarga experiència, tal com explica Lillo Simón, converteix els tallers en una eina eficaç per al diagnòstic dels conflictes. Així mateix, la perspectiva de gènere que s'adopta en el seu plantejament fa possible distingir l'origen i les característiques del conflicte, diferents en el cas de les xiques i dels xics.

L'auto-taller es compon d'una sèrie d'activitats que, a manera de fitxes, la persona interessada pot anar descarregant-se i completar-les de manera autònoma. Tenen com a objectiu ajudar a reflexionar i aprendre habilitats per a la millor prevenció i solució dels conflictes de convivència. Proposa l'anàlisi racional del conflicte com a oportunitat, identificant les seues dimensions comunes: expectatives enfrontades, sentiments tòxics i processos de competència en l'agressió. Permet a l'alumnat reflexionar sobre la història dels seus propis conflictes i proposar solucions basades en habilitats socials: reconeixement, comunicació, negociació i pacte.

La major part del professorat i alumnat posseeix suficient competència emocional i habilitats socials per a enfrontar i resoldre els seus conflictes de convivència. Deixen una amarga marca en la memòria; però res més. No obstant això, hi ha qui manca d'aquestes competències i habilitats, i està cridat a representar amb fatigosa freqüència el paper de víctima o botxí. Aquestes persones necessiten ajuda per a eixir del cercle viciós de la violència. Comprendre que l'agressió no és, mai, solució legítima ni eficaç. I que les dinàmiques de dominació i submissió són, sempre, indesitjables.

Assumir la correspondència com a norma. Retornar favor per favor i cura per cura. No caure en relacions asimètriques de poder. Evitar la dominació i submissió, fins i tot com mal menor, perquè són germen de violència. Adquirir habilitats per a la prevenció i solució pacífica dels conflictes de convivència. És a dir, educació per a la pau ben entesa. Començant per l'acceptació d'un mateix/a i els altres. El taller Competència emocional i resolució de conflictes amb perspectiva de gènere, dirigit a l'alumnat de primer cicle d'ESO contribueix a aquesta bona fi.

DOCUMENT: COMPETÈNCIA EMOCIONAL I PREVENCIÓ DE CONFLICTES DE CONVIVÈNCIA - QUADERN PER A EL PROFESSORAT (Descarregar)

DOCUMENT: COMPETÈNCIA EMOCIONAL I PREVENCIÓ DE CONFLICTES DE CONVIVÈNCIA - FITXES PER A l'ALUMNE (Descarregar)